Presseinvitasjon:

Fiskeri- og havministeren legger fram regjeringens kvotemelding 12. januar

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth legger fredag 12. januar fram regjeringens stortingsmelding «Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling».

Nett-tv Fiskeriseminar

Se sendingen her

Se sendingen her

Nett-tv Fiskeri- og havministeren legger fram regjeringens kvotemelding 12. januar

Se sendingen her

Se sendingen her

– Dette er viktig politikk for kysten, og jeg ser veldig fram til å legge fram meldingen hjemme i Tromsø. Jeg mener vi med denne meldingen vil leve opp til det vi har sagt i Hurdalsplattformen om å sikre en mer rettferdig fordeling som sikrer bredde og mangfold i fiskeflåten og flere helårlige arbeidsplasser i lokalsamfunn langs hele kysten. Og at det blir en politikk som kan stå seg over tid, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Fiskeri- og havministeren vil presentere tiltakene i meldingen, og det vil også være mulig å følge presentasjonen på nett-tv.

11.30 – 12.30 Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth legger fram stortingsmeldingen «Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling»

13.00 – 14.30 Fiskeriseminar 

Fremtidsutsiktene: Hvordan ser de neste årene ut?

Havforskningsinstituttet ved direktør Nils Gunnar Kvamstø.

Fiskeridirektoratet ved direktør Frank Bakke Jensen.

Hva mener næringa selv?

Sjømatbedriftene: Tommy Torvanger

Sjømat Norge: Stine Akselsen

Pelagisk Forening: Mariann Frantzen

Kystfiskarlaget: Tom Vegard Kiil

Fiskarlaget: Kåre Heggebø

Fiskebåt: Christian Halsteinsen

Nord Fiskarlag: Roger Hansen

Hvordan får vi en god og opplyst fiskeridebatt?

Lars Nehru Sand, kommentator i NRK

Maja Sojtaric, politisk redaktør i Nordlys

Øystein Hage, redaktør i Fiskeribladet

Politisk panelsamtale: Veivalgene - hvor skal vi og hvordan skal vi komme dit?

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap)

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp)

Stortingsrepresentant Olve Grotle (H)

Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (FrP)

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V)

Stortingsrepresentant Geir Jørgensen (R)

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG)

Hvor: Tromsø havn Prostneset (Bystua i 2.etasje), Samuel Arnesens gate 1, 9008 Tromsø