Invitasjon til pressen:

Mottar statusrapport om Oslofjorden

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mottar den andre statusrapporten om gjennomføring av tiltakene i tiltaksplanen for Oslofjorden tirsdag 7. november.

Nett-tv Mottar statusrapport om Oslofjorden

Se sendingen her

Se sendingen her

Overrekkelsen skjer under første del av et møte i Oslofjordrådet og er åpent for pressen.

Presentasjonen og overrekkelsen av statusrapporten blir streamet. 

Rapporten, som er utarbeidet av Miljødirektoratet, omhandler alle områdene som omfattes av planen: Utslipp fra kommunale avløp, arealavrenning fra jordbruket, miljøgifter og marin forsøpling, ivaretakelse av sårbare arter og naturtyper, restaurering av naturverdier og friluftsliv.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad og statssekretær for fiskeri- og havministeren, Vidar Ulriksen, vil også delta på møtet. Norges fiskarlag vil holde en presentasjon av hvordan fiskeriene kan bidra i arbeidet for fjorden.

Tid: Tirsdag 7. nov. 10.00-1200

Sted: Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 18, Oslo

Påmelding innen mandag 6. november kl 1200 til kommunikasjonsrådgiver Jo Randen.  Epost: jo.randen@kld.dep.no Mobil: 91169463

Påmeldte bes møte i god tid for registrering i resepsjonen. Ta med gyldig ID og pressekort.

Sendinga blir strømmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følges direkte på denne sida. Her kan også videofila lastes ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til media som vil sende arrangementet direkte. DSS kan kontaktes på telefon 22 24 88 45 eller e-post dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendinga på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på sida