Informasjonsmøter for politiske partier - november 2023

Kommunal- og distriktsdepartementet inviterte til informasjonsmøter for politiske partier i november 2023.

Se informasjonsmøte fra Oslo i opptak her:

Nett-tv Informasjonsmøter for politiske partier - Oslo

Se sendingen her

Se sendingen her

Samlepresentasjon med lysarkene fra informasjonsmøte (pdf)

Om informasjonsmøtene
Møtene arrangeres i samarbeid med Partilovnemnda, Statistisk sentralbyrå og Statsforvalteren i Vestland.

Vi ønsker å ha nær kontakt med partiene og partileddene for å bidra til at rettigheter og plikter etter partiloven skal fungere så rasjonelt som mulig.

Temaer tatt opp på møtet i år var:

 • Partiloven
 • Bidrag i valgår
 • Fylkesdeling (steder det vil være aktuelt)
 • Partiportalen
 • Partiregnskap
 • Økonomirapportering
 • Sanksjoner 

Hvor og når:

Fysiske møter:

 • Stavanger - 7. november - Scandic Stavanger City 
 • Trondheim - 8. november - Radisson Blu Royal Garden Trondheim 
 • Oslo - 10. november - Oslo Kongressenter 

Digitale møter:

 • Strømming: Møtet i Oslo 10. november ble strømmet på denne nettsiden. Arrangementet ble filmet  av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).
 • Nettmøte: 14. november ble det arrangert et nettmøte på teams for de som ikke hadde anledning til å delta på informasjonsmøtene.