Presseinvitasjon:

Næringsministeren mottar utredning fra Investeringskontrollutvalget

Mandag 4.desember får næringsminister Jan Christian Vestre overlevert NOU 2023: 28 Investeringskontroll – En åpen økonomi i en usikker tid.

Nett-tv Næringsministeren mottar utredning fra Investeringskontrollutvalget

Se sendingen her

Se sendingen her

Last ned bilder fra overrekkelsen (Flickr)

Utvalget ble nedsatt 28. oktober 2022 og har arbeidet med å utrede behovet for screening av økonomisk aktivitet mot virksomheter som ikke er underlagt sikkerhetsloven.

Oppmerksomheten rundt sikkerhetsaspektet ved investeringer og annen økonomisk aktivitet har økt de siste årene. Investeringer og oppkjøp kan brukes som virkemidler for å få innsikt i sensitiv informasjon om for eksempel beredskapsordninger, kritisk infrastruktur og politiske beslutningsprosesser. Det kan også gi tilgang til teknologi og ressurser av strategisk betydning.

Utvalgsleder Per Sanderud vil under fremleggingen presentere utvalgets hovedanbefalinger. Både utvalgsleder og statsråden vil være tilgjengelig for intervju.

Praktisk info

Tid: Kl.10:00, mandag 4. desember 

Sted: Rjukan (møterom), Kongens gate 8, 0032 Oslo

Hvem: Arrangementet er åpent for media og andre interesserte. Det blir anledning for spørsmål og intervjuer etter overrekkelsen.

Media: Presse bes om å melde seg på til kommunikasjonsrådgiver Sofie Dege Dimmen, på mobil: 93 222 005 eller epost: sofie-dege.dimmen@nfd.dep.no    

Pressevakt i Nærings- og fiskeridepartementet kan nås på telefon: 902 51 303 (ikke sms)

Viktig info: Husk gyldig legitimasjon i form av førerkort eller nasjonalt ID-kort. Har du kamerautstyr må dette gjennomlyses, møt derfor opp i god tid i forkant.

Strømming

Arrangementet filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på denne siden.

Her kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende arrangementet direkte. DSS kan kontaktes på telefon 22 24 88 45 eller

e-post: dss-videoproduksjon@dss.dep.no