Pressekonferanser og andre nett-tv-sendinger

Følg pressekonferanser og andre arrangementer direkte eller se tidligere sendinger i opptak.

Pressekonferanser om koronasituasjonen

Departementene inviterer jevnlig til pressekonferanser om koronasituasjonen. Dag og klokkeslett for pressekonferansene vil vises på denne siden når tidspunktet er fastsatt.

For å kun se listen over pressekonferanser om koronasituasjonen, velg «Koronasituasjonen» under Tema nedenfor.

Viser 41-60 av 1186 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Statsrådene Astrup og Ulstein legg fram berekraftmeldinga

  22.06.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Utanriksdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein presenterer Noreg sin rapport Voluntary National Review og legg fram ei stortingsmelding om berekraftmåla onsdag 23. juni.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Statsråden mottar utreiing om arbeidslivet i framtida

  21.06.2021 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Utvalet som har vurdert ulike tilknytingsformer og verksemdorganisering i arbeidslivet leverer si utreiing til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i dag.

 • Nett-tv

  Presseinformasjon: Ny strategi for Sahel

  18.06.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein lanserer regjeringens nye strategi for Sahel.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Regjeringen presenterer ny handlingsplan på lhbtiq-feltet

  18.06.2021 Pressemelding Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet

  Statsminister Erna Solberg, kultur- og likestillingsminister Abid Raja, utviklingsminister Dag Inge Ulstein og helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterer regjeringens nye handlingsplan mot diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering,

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Legg fram distriktspolitiske strategiar i Bø i Vestfold og Telemark

  17.06.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg, distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup legg fram tre distriktspolitiske strategiar for småbyar, fjell og innlandet og kysten måndag 21. juni.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om koronasituasjonen

  17.06.2021 Pressemelding Statsministerens kontor, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Fredag 18. juni kl. 13.00 inviterer statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad til pressekonferanse om koronasituasjonen. Pressekonferansen vil handle om gjenopninga av

 • Nett-tv

  Lansering av Norges nye strategi for arbeidet med ytringsfrihet internasjonalt

  15.06.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide vil presentere Norges nye strategi for arbeidet med ytringsfrihet internasjonalt tirsdag 29. juni klokka 14.

 • Nett-tv

  Melby mottek rapport med tiltak som skal bøte på tapt læring

  14.06.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Arbeidsgruppa som har sett på tiltak som skal bøte på tapt sosial og fagleg læring, skal overlevere rapporten si til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby tysdag 15. juni.

 • Nett-tv

  Storberget-utvalet overleverer rapport om finansiering av private barnehagar

  14.06.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Korleis bør finansieringa av private barnehagar vere i framtida? Onsdag 16. juni inviterer kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) til pressekonferanse saman med utvalsleiar Knut Storberget.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om bruk av koronasertifikatet i Noreg

  11.06.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Pressekonferanse om innanlands bruk av koronasertifikat måndag 14. juni kl. 15.00 med helse- og omsorgsminister Bent Høie. Helsedirektør Bjørn Guldvog og ass. direktør i Folkehelseinstituttet Gun Peggy Strømstad Knudsen vil også vere til stades.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mottek utgreiinga frå Trygdekoordineringsutvalet

  10.06.2021 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Trygdekoordineringsutvalet blei sett ned i kjølvatnet av saken om Nav si feilpraktisering av folketrygdas opphaldskrav for rett til sjukepengar, pleiepengar og arbeidsavklåringspengar. Leiar for utvalet, Professor Halvard Haukeland Fredriksen (UiB),

 • Nett-tv

  Digital lansering av Det europeiske forsvarsfondet (EDF) 24. juni kl 09-12

  10.06.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet ønsker velkommen til lanseringen av Det europeiske forsvarsfondet (EDF) og norsk deltakelse i programmet.

 • Nett-tv

  Seminar: Boligmarkedet i kjølvannet av pandemien

  10.06.2021 Pressemelding Finansdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Onsdag 16. juni kl. 09:00-11:30 inviterer Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet til digitalt seminar om boligmarkedet. Seminaret «Boligmarkedet i kjølvannet av pandemien» vil bli strømmet direkte og er åpent for alle.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Solberg og Bru legger frem stortingsmelding om verdiskaping fra norske energiressurser

  10.06.2021 Pressemelding Olje- og energidepartementet, Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tina Bru legger fredag 11. juni frem stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser, «Energi til arbeid».

 • Nett-tv

  Om netto null på årets Eierskapskonferanse

  09.06.2021 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Iselin Nybø inviterte 8. juni til Eierskapskonferansen 2021. Tema for konferansen var: Bærekraftig verdiskaping - verden mot netto null i 2050.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om Janssen-vaksina 9. juni

  08.06.2021 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Invitasjon til pressekonferanse om Janssen-vaksina onsdag 9. juni kl. 14.00 med helse- og omsorgsminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg.

 • Nett-tv

  Offentliggjør klimagassutslipp i Statens eierrapport

  08.06.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Iselin Nybø (V) presenterte i dag Statens eierrapport for 2020, årsrapporten for statens direkte eierskap i 74 selskaper. Årets rapport viser for første gang selskapenes klimagassutslipp.

 • Nett-tv

  Barents urfolkstoppmøte 8. juni under Norges formannskap i Barentsrådet

  07.06.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksministeren er vert for Barents urfolkstoppmøte 8. juni. Møtet organiseres i samarbeid med Sametinget, Västerbotten som har formannskapet i Barents regionråd og urfolksarbeidsgruppen under Barentsrådet. Møtet kan følges på nett-tv.

 • Nett-tv

  Næringsministeren inviterer til Eierskapskonferansen 2021

  07.06.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Eierskapskonferansen 2021 holdes tirsdag 8. juni. Årets tema er: "Bærekraftig verdiskaping - verden mot netto null i 2050". Følg konferansen digitalt.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om status for frihandelsforhandlingene med Storbritannia

  04.06.2021 Pressemelding Statsministerens kontor, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Statsminister Erna Solberg og næringsminister Iselin Nybø inviterer til pressekonferanse om status for frihandelsforhandlingene med Storbritannia fredag 4. juni kl. 13.00.