Pressekonferanser og andre nett-tv-sendinger

Følg pressekonferanser og andre arrangementer direkte eller se tidligere sendinger i opptak.

 • Nett-tv

  Eierskapskonferansen 2023

  15.06.2023, 15.00 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Jan Christian Vestre inviterte til Eierskapskonferansen 2023 den 15. juni 2023. Årets tema var «Verden i endring - Hvordan møter norske selskaper et nytt verdensbilde?»

 • Nett-tv

  20-årsjubileum for fredsmeklersamlingen Oslo forum

  13.06.2023, 09.00 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Omkring 100 fredsmeklere, beslutningstakere, eksperter og parter i konflikt fra hele verden samles 13. og 14. juni utenfor Oslo. De skal utveksle erfaringer fra fredsdiplomati og diskutere noen av våre tids vanskeligste konflikter.

 • Nett-tv

  Opptak frå erfaringsseminar om tillitsreforma i offentleg sektor

  09.06.2023, 09.00 Nyheit Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet arrangererte 9. juni eit seminar om tillitsreforma i offentleg sektor.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressekonferanse om 25. juni-rapporten i dag

  08.06.2023, 13.30 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Emile Enger Mehl kaller inn til pressekonferanse om 25. juni-rapporten som blir lagt frem i dag.

 • Nett-tv

  IMF: Norge har et solid økonomisk fundament

  08.06.2023, 09.00 Pressemelding Finansdepartementet

  Det internasjonale valutafondet (IMF) presenterte i dag sin årlige vurdering av norsk økonomi og norsk økonomisk politikk. En delegasjon fra IMF har den siste uken hatt møter med norske myndigheter, akademiske miljøer, finansinstitusjoner og partene

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressekonferanse om IMFs vurdering av Norge

  08.06.2023, 09.00 Pressemelding Finansdepartementet

  Torsdag 8. juni kl. 09:00 overleverer Det internasjonale pengefondet (IMF) sin rapport om norsk økonomi til statssekretær Jakob Bjelland (Sp).

 • Nett-tv

  Enighet om 105 millioner kroner til aktivitet og utvikling i Øst-Finnmark

  07.06.2023, 10.15 Pressemelding Statsministerens kontor, Finansdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringspartiene er blitt enige med SV på Stortinget om en aktivitetspakke for Øst-Finnmark på til sammen 105 millioner kroner i 2023. Midlene skal legge til rette for arbeidsplasser og et godt tilbud for folk i Øst-Finnmark.

 • Nett-tv

  Invitasjon til pressekonferanse om aktivitet og utvikling i Øst-Finnmark

  07.06.2023, 10.15 Pressemelding Statsministerens kontor, Finansdepartementet

  Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og SVs leder Kirsti Bergstø inviterer til pressekonferanse om aktivitet og utvikling i Øst-Finnmark.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon til framlegging av fagmilitært råd 7. juni

  07.06.2023, 09.00 Nyheit Forsvarsdepartementet

  Forsvarssjef Eirik Johan Kristoffersen inviterer pressa til framlegging av sitt fagmilitære råd 7. juni.

 • Nett-tv

  Utvalg vil styrke personvernet i norsk skole og utdanning

  06.06.2023, 13.00 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Nye regler for personvern i skolen og retningslinjer for forsvarlig bruk av digital informasjon til å forbedre læring, er noen av forslagene fra ekspertgruppen for digital læringsanalyse.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Kunnskapsministeren tek imot sluttrapport frå ekspertgruppen for digital læringsanalyse

  06.06.2023, 13.00 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Korleis kan lærarar best bruka data som blir samla inn om elevane til å gjere norsk utdanning betre? Og kva har det å seie for personvernet til elevane? Dette er nokre av spørsmåla vi får svar på i rapporten kunnskapsminster Tonje Brenna tek imot

 • Nett-tv

  Kunstig intelligens blir tema i ny nasjonal digitaliseringsstrategi

  06.06.2023, 10.30 Nyhet Statsministerens kontor, Kommunal- og distriktsdepartementet

  - Kunstig intelligens krever menneskelig og politisk intelligens, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han markerte starten på arbeidet med regjeringens nye nasjonale digitaliseringsstrategi i på NTNU i Trondheim 6. juni.

 • Nett-tv

  Invitasjon til kick-off for ny nasjonal digitaliseringsstrategi

  06.06.2023, 10.30 Artikkel Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Statsminister Jonas Gahr Støre og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik inviterer til kick-off for arbeidet med ein ny nasjonal digitaliseringsstrategi.

 • Nett-tv

  Utvalgets seminar: Rollefordelingen i stabiliseringspolitikken

  05.06.2023, 12.00 Artikkel Finansdepartementet

  Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser inviterer til seminar om rollefordelingen i stabiliseringspolitikken 5. juni 2023.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Mehl mottar Totalberedskapskommisjonens rapport

  05.06.2023, 10.00 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mottar mandag 5. juni Totalberedskapskommisjonens rapport.

 • Nett-tv

  Statsministeren mottok Koronautvalgets rapport

  02.06.2023, 12.00 Pressemelding Statsministerens kontor

  Utvalgsleder Øystein Olsen overleverte fredag Koronautvalgets rapport til statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse. Dette er den tredje rapporten om evaluering av norske myndigheters håndtering av pandemien.

 • Nett-tv

  Koronautvalgets rapport

  02.06.2023, 12.00 Nyhet Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Koronautvalgets leder Øystein Olsen overleverer utvalgets rapport til statsminister Jonas Gahr Støre i Marmorhallen fredag 2. juni kl. 12.00.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Ny rapport om klimatiltak i Norge mot 2030

  02.06.2023, 09.00 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Førstkommende fredag overleverer Miljødirektoratet rapporten "Klimatiltak i Norge mot 2030" til klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Rapporten som er lagd på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, ser på potensialet for utslippsreduksjoner,

 • Nett-tv

  Planstrategi 4.0 - småkommuner og de gode hjelperne

  01.06.2023, 10.00 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Sammen med Distriktssenteret, UiT Norges Arktiske Universitet og Høgskolen i Innlandet inviterte planavdelingen i Kommunal- og distriktsdepartementet til fagseminar torsdag 1. juni. Du kan finne opptak og presentasjoner på denne siden.

 • Nett-tv

  Frokostseminar om betydningen av teknologi og kontorløsninger for helse og psykososialt arbeidsmiljø

  01.06.2023, 09.00 Artikkel Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Torsdag 1. juni 2023 holdt partene i staten et frokostseminar om betydningen av teknologi og kontorløsninger for helse og psykososialt arbeidsmiljø.

 • Nett-tv

  Felles og langvarig støtte til Ukraina

  30.05.2023, 17.45 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre møtte tirsdag Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i Oslo. De diskuterte blant annet Natos forhold til Ukraina og hvordan Sverige, Finland og Norge kan samarbeide i Nato.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse med Natos generalsekretær og statsministeren

  30.05.2023, 17.45 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre møter Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på Statsministerens kontor tirsdag 30. mai. Utenriksminister Anniken Huitfeldt og forsvarsminister Bjørn Arild Gram vil også delta på møtet.

 • Nett-tv

  Jordbruksavtale som styrker norsk matproduksjon

  16.05.2023, 12.00 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Staten og jordbruket er enige om en økning i inntektsmulighetene for landbruket på 23 prosent, eller vel 110.000 kroner per årsverk, fra 2023 før oppgjør til 2024. Avtalen bidrar til å kompensere for økte kostnader og legger opp til å redusere

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressekonferanse - Jordbruksoppgjøret 2023

  16.05.2023, 12.00 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det er avklaring i årets jordbruksoppgjør, og det blir pressekonferanse i dag tirsdag, kl. 12:00 i auditoriet i R5 - regjeringskvartalet med inngang fra Akersgata.

 • Nett-tv

  Norske 10-åringer leser dårligere enn før

  16.05.2023, 10.00 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Norske 10-åringers leseferdigheter ligger godt over internasjonalt snitt, men de leser dårligere enn i 2016.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressekonferanse om PIRLS-undersøkinga 2021

  16.05.2023, 10.00 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Resultata frå den internasjonale leseundersøkinga PIRLS 2021 blir lagde fram tysdag 16. mai. Kunnskapsminister Tonje Brenna vil kommentere resultata etter at forskarane frå Lesesenteret har lagt fram den norske rapporten.

 • Nett-tv

  Arbeidsministeren fikk innspill til et forbedret yrkesskaderegelverk

  15.05.2023, 13.00 Nyhet Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Partene i arbeidslivet og interesseorganisasjoner presenterte mandag sitt syn på hvordan yrkesskadereglene fungerer i dag, og forslag til forbedringer.

 • Nett-tv

  Regjeringen ønsker innspill til et forbedret yrkesskaderegelverk

  15.05.2023, 13.00 Nyhet Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen inviterer til samarbeid om et forbedret yrkesskaderegelverk tilpasset dagens arbeidsliv.

 • Nett-tv

  Presseinformasjon: Kinas utanriksminister til Noreg

  12.05.2023, 13.45 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Kinas utanriksminister Qin Gang møter statsminister Jonas Gahr Støre og utanriksminister Anniken Huitfeldt i Oslo fredag 12. mai. Besøket er del av ei rundreise til fleire europeiske land.

 • Nett-tv

  Revidert nasjonalbudsjett: Et ansvarlig budsjett som gir trygghet for folk i hele Norge

  11.05.2023, 11.00 Pressemelding Finansdepartementet

  I revidert budsjett prioriterer regjeringen viktige velferdsoppgaver som helse, politi og mottak av flyktninger. Offentlige virksomheter og de som mottar ytelser, får kompensasjon for den høye pris- og lønnsveksten. Regjeringen øker støtten til

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett for 2023

  11.05.2023, 11.00 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) holder pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett for 2023 torsdag 11. mai kl. 11:00.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Mehl og Gram mottar NSMs sikkerhetsfaglig råd

  09.05.2023, 09.00 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og forsvarsminister Bjørn Arild Gram mottar tirsdag 9. mai Nasjonal sikkerhetsmyndighets rapport Sikkerhetsfaglig råd.

 • Nett-tv

  Statens tilbud i jordbruksoppgjøret 2023: Inntektsløft for norsk landbruk

  05.05.2023, 13.00 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Staten la i dag fram sitt tilbud til jordbruket i årets jordbruksforhandlinger. Tilbudet er på 3,3 milliarder kroner. Med dette blir avstanden til andre grupper redusert med ytterligere 40.000 kroner per årsverk. I tillegg til vektlegging av økte

 • Nett-tv

  Jordbruksoppgjøret 2023: Staten legger fram sitt tilbud

  05.05.2023, 13.00 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Staten legger fredag 5. mai fram sitt tilbud i årets jordbruksoppgjør.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon - overlevering av Forsvarskommisjonens rapport

  03.05.2023, 09.30 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) får overlevert Forsvarskommisjonens rapport onsdag 3. mai.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Næringsministeren legger frem nasjonal eksportsatsing for maritim sektor

  02.05.2023, 18.30 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Tirsdag 2. mai legger næringsminister Jan Christian Vestre frem den andre eksportsatsingen i regjeringens eksportreform Hele Norge eksporterer. Satsingen er et offentlig-privat samarbeid og skal bidra til å øke eksportinntektene for skipsverft,

 • Nett-tv

  Regjeringen vil oppnå NATOs to-prosentmål i 2026

  02.05.2023, 13.00 Pressemelding Statsministerens kontor, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet

  Å styrke forsvar og beredskap er en hovedprioritering for regjeringen i årene som kommer.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om styrking av Forsvaret

  02.05.2023, 13.00 Pressemelding Statsministerens kontor, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet

  Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og forsvarsminister Bjørn Arild Gram inviterer til pressekonferanse om styrking av Forsvaret tysdag 2. mai kl. 13.00.

 • Nett-tv

  Åpent innspillsmøte om naturavtalen

  28.04.2023, 12.30 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Espen Barth Eide inviterer til innspillsmøte om nasjonal oppfølging av den internasjonale naturavtalen som ble inngått i Montreal.

 • Nett-tv

  Jordbrukets krav lagt fram i dag

  26.04.2023, 11.00 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Staten har i dag mottatt krav fra Norges Bondelag i jordbruksoppgjøret 2023.

 • Nett-tv

  Kravet til årets jordbruksforhandlinger overleveres

  26.04.2023, 11.00 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norges Bondelag legger fram jordbrukets krav for årets jordbruksforhandlinger.

 • Nett-tv

  Pressemøte om nye område for fornybar energiproduksjon til havs

  25.04.2023, 15.30 Pressemelding Energidepartementet

  Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fått i oppdrag frå Olje- og energidepartementet å identifisere nye område for fornybar energiproduksjon til havs. Tysdag 25. april presenterer NVE arbeidet sitt for olje- og energiministeren på eit

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om søkartala til universitet, høgskular og fagskular

  24.04.2023, 11.00 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Måndag 24. april presenterer forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe, og Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse, årets søkartal til universitet, høgskular og fagskular.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Regjeringa startar strategiarbeid for meir forsking og utvikling i næringslivet

  20.04.2023, 09.00 Pressemelding Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Kunnskapsdepartementet inviterer til seminar i samband med at dei starter arbeidet med ein strategi for å auke forsking og utvikling i næringslivet.

 • Nett-tv

  Ekspertutvalget for allmennlegetjenesten leverte sin rapport 18. april

  18.04.2023, 10.00 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottok utvalgets rapport tirsdag 18. april.

 • Nett-tv

  Invitasjon til regjeringens havkonferanse

  17.04.2023, 08.15 Pressemelding Statsministerens kontor, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Energidepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet

  Regjeringen arrangerer havkonferanse i Bergen 17. april, i forbindelse med One Ocean Week. Formålet er å sette det internasjonale havpanelets arbeid inn i en nasjonal sammenheng og vise regjeringens samlede politikk for et grønt krafttak for havet.

 • Nett-tv

  Varselutvalget leverte sin rapport onsdag 12. april

  12.04.2023, 09.00 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Onsdag 12. april tok helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol imot varselutvalgets rapport

 • Nett-tv

  Langsiktig og ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond

  31.03.2023, 12.30 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet legger i dag frem meldingen Statens pensjonsfond 2023. Sentrale temaer i meldingen er hvordan økonomiske og politiske utviklingstrekk internasjonalt kan påvirke Statens pensjonsfond utland og en ny gjennomgang av den aktive

 • Nett-tv

  Helse- og omsorgsministeren presenterer folkehelsemeldinga

  31.03.2023, 12.30 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Fredag 31. mars la helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol fram regjeringa si folkehelsemelding i lokala til Raudekrossen i Hausmanns gate 7 i Oslo.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressekonferanse om fondsmeldingen

  31.03.2023, 12.30 Pressemelding Finansdepartementet

  Fredag 31. mars vil finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) presentere innholdet i årets stortingsmelding om forvaltningen av Statens pensjonsfond.

 • Nett-tv

  Klage- og ankeutvalgets utredning: Foreslår tiltak for å få ned saksbehandlingstiden

  30.03.2023, 10.00 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Bedre saksbehandling, færre vurderinger av den sammen saken og mer effektiv behandling i Trygderetten. Dette er noen av tiltakene som foreslås av et utvalg for å få ned saksbehandlingstiden i klage- og ankesaker i Nav og Trygderetten.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Arbeids- og inkluderingsministeren mottar Klage- og ankeutvalgets utredning

  30.03.2023, 10.00 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Klage- og ankeutvalget ble oppnevnt 13. august 2021 med mandat til å gjennomgå klage- og ankesystemet i Nav og Trygderetten. Utvalget leverer utredningen NOU 2023: 11 Raskt og riktig, en helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og

 • Nett-tv

  Frokostseminar om å rekruttere, innfase og beholde arbeidstakere 30. mars 2023

  30.03.2023, 09.00 Artikkel Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet inviterte til frokostseminar. Hvordan kan arbeidsgivere bli bedre til å rekruttere? Og hvordan innfase og beholde de unge arbeidstakerne? På seminaret ble det satt søkelys på disse og andre viktige spørsmål.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Reisemålsutvalet legg fram utgreiinga si

  30.03.2023, 09.00 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Torsdag 30. mars mottek næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) rapporten og tilrådingane frå Reisemålsutvalet.

 • Nett-tv

  Nå lyser regjeringen ut de første havvindområdene

  29.03.2023, 13.00 Pressemelding Statsministerens kontor, Energidepartementet

  I dag tar regjeringen arbeidet med havvind i Norge et stort steg videre. Olje- og energidepartementet lyser nå ut de første konkurransene om prosjektområder til havvind.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om utlysing av havvindområde

  29.03.2023, 13.00 Pressemelding Statsministerens kontor, Energidepartementet

  Statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse der dei vil presentere utlysinga av dei første områda for fornybar energiproduksjon til havs i Noreg.

 • Nett-tv

  Tek imot rapporten frå Generalistkommuneutvalget

  29.03.2023, 10.00 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Onsdag 29. mars tek kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik imot utgreiinga frå Generalistkommuneutvalget. Overrekkinga er open for pressen og vil også bli strømma direkte.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Seminar om Noregs deltaking og bidrag i eit europeisk helseberedskapssamarbeid

  29.03.2023, 10.00 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  EU tar fleire grep for å styrke motstandskrafta si og skape robuste verdi- og forsyningskjeder. Slik skal tilgangen til legemiddel og medisinsk utstyr bli sikrare, også i ei krise. Kva betyr dette for Noreg?

 • Nett-tv

  Presseinformasjon: Regjeringa legg fram Arktisk råd-prioriteringar i Tromsø

  28.03.2023, 12.30 Pressemelding Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt vitjar Tromsø tysdag 28. mars, saman med klima- og miljøminister Espen Barth Eide, for å presentere Noregs prioriteringar for leiarskapet i Arktisk råd frå 2023 til 2025.

 • Nett-tv

  Se opptak fra seminar om valgdeltakelse

  28.03.2023, 10.00 Nyhet Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet og Valgdirektoratet inviterte til seminar om valgdeltakelse for å bidra til økt innsikt og ny inspirasjon til arbeidet med å inkludere flere i demokratiet.

 • Nett-tv

  Regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk

  28.03.2023, 08.00 Pressemelding Statsministerens kontor, Finansdepartementet

  I dag legger regjeringen frem lovforslag om grunnrenteskatt på havbruk. Forslaget skal sikre lokalsamfunnene langs kysten og fellesskapet en større andel av de verdiene som skapes i oppdrettsnæringen. Vertskommunene skal komme bedre ut. Kommunene

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressekonferanse: Regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk

  28.03.2023, 08.00 Pressemelding Finansdepartementet, Statsministerens kontor

  Tirsdag vil regjeringen fremme forslag om grunnrenteskatt på havbruk for Kongen i statsråd. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) inviterer til pressekonferanse der de vil redegjøre for forslaget.

 • Nett-tv

  Sjukehusutvalet leverer si utgreiing

  27.03.2023, 11.30 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Måndag 27. mars tar helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol imot sjukehusutvalet si utgreiing. Utgreiinga har tittelen Fellesskapets sykehus. Styring, finansiering, samhandling og ledelse. Utgreiinga ser på erfaringane med dagens styring og

 • Nett-tv

  Pressemøte med olje- og energiministeren og vassdrags- og energidirektøren

  27.03.2023, 09.00 Nyheit Energidepartementet

  Olje- og energiminister Terje Aasland tek imot to rapportar om verknader og juridiske sider ved ulike nettløysingar for vindkraft til havs.

 • Nett-tv

  Fagseminar om ny vallov

  24.03.2023, 13.30 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet inviterer til fagseminar om ny vallov fredag 24. mars.

 • Nett-tv

  Ny opplæringslov skal gjøre flere unge klare for arbeidslivet

  24.03.2023, 12.00 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen legger i dag fram forslag til en helt ny opplæringslov. Den nye loven gir blant annet alle rett til videregående opplæring til de faktisk har fullført skolen, rett til å bytte utdanningsprogram hvis de ombestemmer seg, og mulighet til å

 • Nett-tv

  Utsynsmeldingen: Tydeligere prioriteringer og mindre byråkrati i forskning og høyere utdanning

  24.03.2023, 12.00 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Med en ny stortingsmelding peker regjeringen ut retningen for fremtidens høyere utdanning og kompetansepolitikk. Målet er å sikre konkurransedyktig næringsliv og et bærekraftig velferdssamfunn. Grepene er tydeligere prioritering, mindre byråkrati og

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Regjeringa legg fram forslag til ny opplæringslov

  24.03.2023, 12.00 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Fredag 24. mars presenterer kunnskapsminister Tonje Brenna forslag til ny opplæringslov. Opplæringslova regulerer skulekvardagen til 820.000 barn og unge og er ei av dei viktigaste lovene i landet.

 • Nett-tv

  Borten Moe legg fram stortingsmeldinga Utsyn over kompetansebehovet i Noreg

  24.03.2023, 12.00 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Fredag 24. mars kl. 12 legg forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe fram ei stortingsmelding som vil gje retning for regjeringas utdannings- og kompetansepolitikk i åra som kjem.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Barnevernsutvalet legg fram si utgreiing

  20.03.2023, 13.00 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Måndag 20. mars mottek barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) rapporten og tilrådingane frå Barnevernsutvalet.

 • Nett-tv

  Toppmøte på Troll A-plattformen

  17.03.2023, 11.45 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre, NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Equinors konsernsjef Anders Opedal besøkte fredag Troll A-plattformen.

 • Nett-tv

  Statsministeren besøker Troll A-plattformen

  17.03.2023, 11.45 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag 17. mars på Troll A-plattformen i Nordsjøen sammen med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Equinors konsernsjef Anders Opedal.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Vestre inviterer til pressetreff med «Norges batteri-elite»

  16.03.2023, 12.10 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge melder seg på storslått europeisk batterisatsing. Næringsministeren inviterer de fem norske søkerbedriftene til en markering i Kongens gate 8 torsdag 16. mars kl 12.10.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon - Forsvarsministeren presenterer ny investering i Forsvaret

  14.03.2023, 14.00 Nyhet Forsvarsdepartementet

  I forbindelse med en ny investering i Forsvaret møter forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) pressen.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressekonferanse om fastlegeordninga 14. mars

  14.03.2023, 10.00 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Frå 1. mai blir basisfinansieringa av fastlegeordninga endra og styrka. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og assisterande helsedirektør Olav Valen Slåttebrekk inviterer til pressekonferanse for å orientere om endringane.

 • Nett-tv

  Regjeringen beklager til reindriftssamene på Fosen

  02.03.2023, 16.00 Nyhet Energidepartementet

  Regjeringen beklager overfor reindrifta på Fosen at konsesjonsvedtakene innebærer et brudd på menneskerettighetene, fordi de vil ha vesentlig negativ effekt på reindriftssamene på Fosen sin mulighet til å dyrke sin kultur. Dette var fordi

 • Nett-tv

  Pressemøte med olje- og energiministeren, landbruksministeren og sametingspresidenten

  02.03.2023, 16.00 Nyhet Energidepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  Olje- og energiminister Terje Aasland, landbruks- og matminister Sandra Borch og sametingspresident Silje Karine Muotka møter pressen etter møte om Fosen-saken.

 • Nett-tv

  Finanstilsynslovutvalget legger fram sin utredning – Finanstilsynet i en ny tid

  02.03.2023, 10.00 Pressemelding Finansdepartementet

  Torsdag 2. mars overleverer Finanstilsynslovutvalget ved utvalgsleder Endre Skjørestad sin utredning til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Fremleggelsen er kun åpen for presse, men kan følges digitalt på regjeringen.no.

 • Nett-tv

  Nasjonal likestillingskonferanse 2023

  02.03.2023, 09.00 Nyhet Kultur- og likestillingsdepartementet

  Regjeringens årlige konferanse om likestilling mellom kjønn er 2. mars. I år er temaet økonomisk selvstendighet og økonomisk likestilling.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Samfunnsøkonomiske konsekvensar av vald i nære relasjonar

  01.03.2023, 10.00 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl får rapport om samfunnsøkonomiske konsekvensar av vald i nære relasjonar onsdag 1. mars 2023.

 • Nett-tv

  Spørsmål og svar om strøm med Jonas Gahr Støre og Terje Aasland

  21.02.2023, 16.20 Nyhet Energidepartementet, Statsministerens kontor

  Har du spørsmål om strøm? Tirsdag 21. februar kl. 16.20 svarer statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland på spørsmålene dine live på Facebook. Sendingen kan også sees her.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Trygghet og velstandsutvikling i en usikker verden

  21.02.2023, 11.00 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum holder tirsdag 21. februar et foredrag på Universitetet i Oslo om trygghet og velstandsutvikling i en usikker verden.

 • Nett-tv

  Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2023 – foreløpig rapport

  20.02.2023, 10.00 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU): Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2023 - foreløpig rapport

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Førebels rapport frå TBU

  20.02.2023, 10.00 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Måndag 20. februar legg Det tekniske berekningsutvalet for inntektsoppgjera (TBU) fram ein førebels rapport om grunnlaget for lønnsoppgjera i 2022.

 • Nett-tv

  Invitasjon til innspillsmøte om regjeringens gjennomgang av barns forbrukervern i digitale medier

  17.02.2023, 12.00 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet har startet arbeidet med en gjennomgang av barns forbrukervern i digitale medier. Nå ønsker vi innspill til hvilke problemstillinger departementene bør se på i gjennomgangen, og hva som bør gjøres for å styrke barns

 • Nett-tv

  Kommunene har sagt ja til å bosette 22 390 flyktninger

  17.02.2023, 09.30 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Så langt har 234 norske kommuner sagt ja til å ta imot til sammen 22 390 flyktninger i år. Det utgjør over 90 prosent av det Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har bedt dem om.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om hvor mange flyktninger kommunene vil bosette i 2023

  17.02.2023, 09.30 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og IMDi orienterer om hvordan kommunene skal bosette de fordrevne fra Ukraina i inneværende år.

 • Nett-tv

  Bred politisk enighet om flerårig Ukraina-program

  16.02.2023, 09.00 Pressemelding Statsministerens kontor

  Et bredt flertall på Stortinget er enige om det flerårige Nansen-programmet på 75 milliarder kroner for Ukraina. Programmet ble lansert i dag sammen med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

 • Nett-tv

  Brei politisk semje om Ukraina-programmet

  16.02.2023, 09.00 Pressemelding Statsministerens kontor

  Regjeringa og eit breitt fleirtal på Stortinget legg fram den politiske semja om Ukraina-programmet i Stortinget. Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj deltek digitalt.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om straum

  15.02.2023, 18.30 Pressemelding Statsministerens kontor, Energidepartementet, Finansdepartementet

  Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse om straum onsdag 15. februar kl. 18.30.

 • Nett-tv

  Lansering og demonstrasjon av nødvarsel på mobil

  14.02.2023, 12.15 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet inviterer til lansering og demonstrasjon av nødvarsel på mobil tirsdag 14. februar hos Politidirektoratet.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Felles fremlegging av trussel- og risikovurderinger

  13.02.2023, 11.30 Nyhet Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Mandag 13. februar 2023 legger Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet frem sine åpne trussel- og risikovurderinger.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Presentasjon av granskingsutvalet i Baneheia-saka

  10.02.2023, 13.00 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringa vil fredag 10. februar sette ned utvalet som skal granske straffesaka mot Viggo Kristiansen.

 • Nett-tv

  Overlevering av rapport fra finanspolitikkutvalget

  06.02.2023, 14.00 Pressemelding Finansdepartementet

  Det rådgivende utvalget for finanspolitiske analyser overleverer sin årlige uttalelse til finansminister Trygve Slagsvold Vedum mandag 6. februar. Steinar Holden, som leder utvalget, vil gi en presentasjon av de viktigste vurderingene.

 • Nett-tv

  Norge styrker Forsvaret gjennom kjøp av nye stridsvogner

  03.02.2023, 10.30 Pressemelding Statsministerens kontor, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet

  Regjeringen har besluttet å anskaffe 54 stridsvogner av typen Leopard 2 fra tyske Krauss-Maffei Wegmann. Det er lagt inn en mulighet for kjøp av ytterligere 18 vogner. De første nye stridsvognene ventes levert i 2026. Dette er en klar styrking av

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om styrking av Forsvaret

  03.02.2023, 10.30 Pressemelding Statsministerens kontor, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet

  Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og forsvarsminister Bjørn Arild Gram inviterer til pressekonferanse om styrking av Forsvaret fredag 3. februar.

 • Nett-tv

  Inviterer til stormøte om sirkulær økonomi

  03.02.2023, 10.00 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøministeren og næringsministeren inviterer til stormøte om sirkulær økonomi fredag 3. februar 2023. Inviterte er bransjeorganisasjoner, representanter fra næringslivet og offentlig forvaltning, virkemiddelaktører og klima- og

 • Nett-tv

  Helsepersonellkommisjonen overleverte sin utredning

  02.02.2023, 11.00 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Torsdag 2. februar fikk helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol overlevert Helsepersonellkommisjonens utredning Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

 • Nett-tv

  Helsepersonellkommisjonen legg fram si utgreiing torsdag 2. februar

  02.02.2023, 11.00 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil torsdag 2. februar motta NOU-en frå regjeringa sin Helsepersonellkommisjon. Forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) deltar også ved overleveringa.

 • Nett-tv

  Kvinnehelseutvalet legg fram si utgreiing

  02.02.2023, 10.00 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Torsdag 2. mars mottok helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol NOU-en frå kvinnehelseutvalet.

 • Side 3 av 6
 • Side 3 av 6