Åpent innspillsmøte om naturavtalen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide inviterer til innspillsmøte om nasjonal oppfølging av den internasjonale naturavtalen som ble inngått i Montreal.

Nett-tv Åpent innspillsmøte om naturavtalen

Se sendingen her

Se sendingen her

Tid: fredag 28. april klokken 12.30 - 14.30

Sted: Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet (Kongens gate 20).

Arrangementet vil bli strømmet direkte. 

Representanter fra næringslivet og organisasjonslivet er invitert til å holde innlegg.

I desember 2022 ble det inngått en internasjonal avtale om et globalt rammeverk for å bevare naturen. For å følge opp denne nye naturavtalen, vil regjeringen legge frem en stortingsmelding med en ny nasjonal handlingsplan for natur.

Den nye naturavtalen skal følges opp nasjonalt og vil være et viktig verktøy for å stanse tapet av natur globalt.

Naturavtalen ble vedtatt under konvensjonen om biologisk mangfold (CBD).

Dette er det første av flere møter for å involvere sivilsamfunn, ungdom, urbefolkning og lokalsamfunn, organisasjoner og næringsliv i arbeidet med stortingsmeldingen. Miljødirektoratet vil involveres på egnet måte i arbeidet med oppdrag de har fått. Det vil bli nytt innspillsmøte i KLD når dette oppdraget er overlevert departementet.

Program for innspillsmøte

Innledning ved klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Innspill fra ca. 25 representanter for organisasjoner og næringsliv, blant andre:

  • Karoline Andaur, WWF
  • Marit Norheim Lindgren, LOs bærekraftsansvarlig
  • Bjørn Gimming, Bondelaget
  • Simen Kristiansen, Finans Norge
  • Helge Eide, KS.

Presse som ønsker å delta, kan sende epost innen 27. april kl 16 til presse@kld.dep.no. Husk gyldig legitimasjon og pressekort.

Innspillsmøtet filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende innspillsmøte direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.