Statsministeren tilgjengeleg for pressa

Statsminister Jonas Gahr Støre er tilgjengeleg for pressa onsdag 30. august kl. 17.00.

Nett-tv Statsministeren tilgjengeleg for pressa

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Pressefolk som vil vere til stades, må melde seg på til rvi@smk.dep.no innan onsdag kl. 16.15. Ha med pressekort og gyldig ID. Presse kan møte opp frå kl. 16.30.

Stad: Statsministerens kontor, Glacisgata 1.

Pressekontaktar er statssekretær Kristoffer Thoner, telefon 97 68 14 80, e-post kth@smk.dep.no og kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse, telefon 99 21 46 10, e-post ahj@smk.dep.no.

Pressekonferansen blir filma av Sikkerheits- og serviceorganisasjonen til departementa (DSS) og kan følgjast direkte på www.regjeringa.no. Her kan også videofila lastast ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til media som vil sende pressekonferansen direkte. DSS kan kontaktast på telefon 22 24 88 45 eller e-post dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønskjer å bygge inn nett-tv-sendinga på sine nettsider finn embed-kode ved å trykkje «Del video»-knappen i videospelaren på sida.