Jordbrukets krav lagt fram i dag

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Staten har i dag mottatt krav fra Norges Bondelag i jordbruksoppgjøret 2023.

Nett-tv Kravet til årets jordbruksforhandlinger overleveres

Se sendingen her

Se sendingen her

– Det er høye forventninger i norsk jordbruk som er vanskelig å håndtere  og dette er et svært høyt krav. Kravet innebærer en økning i støtten over statsbudsjettet på 5,4 milliarder kroner som må balansere mot andre politikkområder og budsjettbehov. Vi vil nå sette oss grundig inn i kravet. Deretter vil staten gi sitt tilsvar til kravet gjennom statens tilbud 5. mai, sier statens forhandlingsleder Viil Søyland.

Statens forhandlingsleder Viil Søyland.
Statens forhandlingsleder Viil Søyland. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Kravet  består av kostnadsdekning på 1,1 milliard kroner, og kompensasjon for tapte inntekter i 2021-2023 er 888 millioner kroner. Kravet finansieres gjennom økte målpriser på 1,07 milliarder og budsjettoverføringer på 5,4 milliarder kroner.

– Vi fikk en spesiell start på årets oppgjør, da jordbrukets organisasjoner ikke klarte å bli enige om et felles krav. Etter flere dagers dialog konstaterte vi at organisasjonene ikke kunne opptre som en part. Vi har aldri vært i denne situasjonen tidligere, og det er beklagelig at jordbruket ikke klarer å samle seg, sier Søyland.  

Staten vil legge fram sitt tilbud til jordbruket fredag 5. mai. Forhandlingene skal være avsluttet 16. mai.

Jordbrukets forhandlingsleder Bjørn Gimming.
Jordbrukets forhandlingsleder Bjørn Gimming leder i Norges Bondelag. Foto: Landbruks- og matdepartementet