Jordbruksoppgjøret 2023: Staten legger fram sitt tilbud

Staten legger fredag 5. mai fram sitt tilbud i årets jordbruksoppgjør.

Nett-tv Jordbruksoppgjøret 2023: Staten legger fram sitt tilbud

Se sendingen her

Se sendingen her

Tid: fredag 5. mai kl 13.00
Sted: Akersgata 59, Oslo (R5)

Til pressen: oppmøte kl. 12:45 og ta med pressekort. 
Kontaktperson: Marthe Bay Haugen, tlf 415 22 112

Statens forhandlingsleder Viil Søyland vil presentere statens tilbud. Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag vil være tilstede.

Om sendingen

Pressekonferansen filmes (strømmes) av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på regjeringen.no.

Der kan også videofilen lastes ned i etterkant.

DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.