Presseinvitasjon:

Næringsministeren legger frem nasjonal eksportsatsing for maritim sektor

Tirsdag 2. mai legger næringsminister Jan Christian Vestre frem den andre eksportsatsingen i regjeringens eksportreform Hele Norge eksporterer. Satsingen er et offentlig-privat samarbeid og skal bidra til å øke eksportinntektene for skipsverft, utstyrs- og tjenesteprodusentene med 50 prosent innen 2030.

Nett-tv Næringsministeren legger frem nasjonal eksportsatsing for maritim sektor

Se sendingen her

Se sendingen her

– Den globale maritime bransjen er i rask endring, og markedet for maritime lav- og nullutslippsløsninger forventes å bli stort. Tidspunktet for å legge frem en norsk maritim eksportsatsing er nå. Vi må posisjonere oss i det globale markedet for å sikre oss arbeidsplasser og eksportinntekter mange år frem i tid, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Regjeringen har som mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, og samtidig kutte de samlede klimagassutslippene med minst 55 prosent. For å nå eksportmålet har regjeringen lansert eksportreformen «Hele Norge eksporterer», en storsatsing hvor myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet forener krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet. Satsingen på den maritime sektoren er foreslått av Nasjonalt eksportråd, og er den andre satsingen i eksportreformen. 

Tidspunkt: tirsdag 2. mai kl. 18.30

Sted: Ålesund

Adressse: Pir Cowork, Keiser Wilhelms gate 22

Kontakt: Presse som ønsker å delta på arrangementet kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet på 902 51 303 (ikke SMS) eller på epost media@nfd.dep.no.

Om sendingen: Lanseringen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på regjeringen.no.

Der kan også videofilen lastes ned i etterkant.

DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende lanseringen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden