Pressekonferanser og andre nett-tv-sendinger

Følg pressekonferanser og andre arrangementer direkte eller se tidligere sendinger i opptak.

Pressekonferanser om koronasituasjonen

Pressekonferanser om koronasituasjonen under regjeringen Solberg finner du i historisk arkiv.

Viser 61-80 av 96 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Nettseminar om verdikjeder i Norge

  19.05.2020 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Samfunnsøkonomisk analyse presenterer rapporten "Verdikjeder i Norge" i nettseminar 2. juni 2020, klokken 12.00-13.00.

 • Nett-tv

  TBUs åpne fagseminar 2019: Hvordan påvirker pensjonsreformen kommunene?

  06.12.2019 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) inviterte til fagseminar torsdag 5. desember 2019.

 • Nett-tv

  Regnskapsdagen 2019

  22.11.2019 Artikkel Finansdepartementet

  27. nov. 2019, kl. 09.30 → 15.00. Auditoriet Hovedbølet i Arbeids- og sosialdepartementet, Akersgata 64, Oslo

 • Nett-tv

  Frokostmøte om IA-avtalen i staten 05.12.2019

  11.11.2019 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Torsdag 5. desember 2019 arrangerte partene i staten frokostmøte om IA-avtalen.

 • Nett-tv

  Frokostmøte om IA-avtalen i staten 10.10.2019

  10.10.2019 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Torsdag 10. oktober 2019 arrangerte partene i staten frokostmøte om IA-avtalen.

 • Nett-tv

  Webinar om nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

  03.06.2019 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Daværende Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte til webinar om nasjonale forventninger 13. juni kl. 10.00-11.00. Opptaket og presentasjonen er publisert på denne siden.

 • Nett-tv

  Fagseminar om NiN (Natur i Norge) - landskapstyper og landskapstypekart for Norge

  01.04.2019 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Presentasjoner og filmopptak fra seminar 2. april 2019.

 • Nett-tv

  Lansering av nasjonale strategier for digital sikkerhet

  28.01.2019 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterer til lansering av ny nasjonal strategi for digital sikkerhet og nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse.

 • Nett-tv

  Regnskapsdagen 2018

  01.11.2018 Artikkel Finansdepartementet

  27. nov. 2018, kl. 09.30 →  15.00. Auditoriet Hovedbølet i Arbeids- og sosialdepartementet, Akersgata 64, Oslo

 • Nett-tv

  Juridiske fagdager 2018

  18.10.2018 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Hovedfokus for årets juridiske fagdager er den nye kommuneloven.

 • Nett-tv

  Høringsmøte om forslag til endringer i avhendingslova mv. (tryggere bolighandel)

  23.08.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Høringsmøtet sendes på nett-tv torsdag 23. august kl. 12:00.

 • Nett-tv

  Bærekraftig migrasjon fra fattige til rike land

  14.06.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Heldagskonferanse i Det europeiske migrasjonsnettverket (EMN), 21. juni 2018.

 • Nett-tv

  Grønn skattekommisjon

  04.06.2018 Artikkel Finansdepartementet

  Grønn skattekommisjon ble oppnevnt av Regjeringen Solberg 15. august 2014. Utvalget skulle blant annet vurdere hvordan en ved økt bruk av klima- og miljøbegrunnede avgifter, og reduksjoner i andre skatter og avgifter, kunne oppnå lavere utslipp av

 • Nett-tv

  EUs distrikts- og bygdeutviklingsprogrammer

  01.06.2018 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Norges delegasjon til EU inviterte til seminar om EUs distrikts- og bygdeutviklingsprogrammer. EU har flere virkemidler for distrikts- og bygdeutvikling. Flere av disse er

 • Nett-tv

  Innspill til veileder i smart spesialisering

  22.03.2018 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  KMD arrangerte møte der dere kunne gi innspill til utkast til veileder i Smart spesialisering som metode for næringsutvikling. Nå kan du se opptak fra møtet og presentasjonen.

 • Nett-tv

  Regnskapsdagen 2017

  01.11.2017 Artikkel Finansdepartementet

  Program 29.11.2017 9.30 - 10.00: Registrering og kaffe Oppmøte senest 09.45 (husk legitimasjon) 10.00-11.00: Hva skjer på regnskapsområdet i staten DFØs direktør Hilde Singsaas ønsker velkommen Presentasjon av statsregnskapet.no 11.00-11.15: Pause

 • Nett-tv

  Erfaringskonferanse 2017

  20.10.2017 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Erfaringskonferanse om fylkeskommunenes forvaltning av regional- og distriktspolitiske virkemidler.

 • Nett-tv

  Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2017

  10.10.2017 Artikkel Radikalisering

  Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2017 avholdes i Oslo 20. oktober. Årets konferanse vil fokusere på dialog som metode i arbeidet med å forebygge radikalisering.

 • Nett-tv

  Konferanse: Fremtidens inkluderende arbeidsliv - med fokus på arbeidsmiljø

  10.10.2017 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Tirsdag 14. november arrangerte partene i staten halvdagskonferanse om inkluderende arbeidsliv. Opptak fra konferansen er tilgjengelig.

 • Nett-tv

  Mediemangfoldsutvalgets innspillsmøte i Oslo

  15.09.2017 Artikkel Kultur- og likestillingsdepartementet

  Mediemangfoldsutvalget inviterer til nasjonale og regionale innspillsmøter i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen. Møtet i Oslo var 25. januar 2016.