Viser 61-80 av 817 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Endringer i regjeringen

  24.01.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen.

 • Nett-tv

  Nett-TV: Ny sykehusstruktur på Helgeland

  23.01.2020 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Sendingen starter mandag 27. januar kl. 11.50.

 • Nett-tv

  Statsministeren kommenterer den politiske situasjonen

  20.01.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg er tilgjengelig for presse mandag 20. januar rett etter finansminister Siv Jensens pressekonferanse.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Skal diskutere overturisme

  14.01.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har invitert aktører fra norsk reiseliv til et møte om overturisme. Han ønsker å høre hvilke konkrete utfordringer noen av Norges mest besøkte reisemål opplever, få forslag til hvordan utfordringene kan løses

 • Nett-tv

  Grønt skifte på Kontaktkonferansen 2020

  14.01.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kva rolle og ansvar har universiteta og høgskulane for å få fart på det grøne skiftet? Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø, landbruks- og matminister Olaug Bollestad og klima- og miljøminister Ola Elvestuen drøftar klima-, miljø- og

 • Nett-tv

  Høyringsmøte om klimastrategien i ny NTP 2018-2029

  07.01.2020 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet heldt 13. juni 2016 eit høyringsmøte om klimastrategien i ny Nasjonal transportplan 2018-2029. Du kan følgje møtet i opptak på nett-tv. Dette er ein del av høyringa av plangrunnlaget for ny transportplan som etatane har laga

 • Nett-tv

  Nett-TV: Sykehustalen 2020

  06.01.2020 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Følge helseminister Bent Høies sykehustale direkte.

 • Nett-tv

  Endringar i regjeringa

  18.12.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kronprinsregenten har i ekstraordinært statsråd i dag gjort endringar i regjeringa.

 • Nett-tv

  Nett-TV: Framlegging av Rusreformutvalet si utgreiing

  18.12.2019 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Torsdag 19. desember tek helseminister Bent Høie imot Rusreformutvalet sin NOU: Rusreform - frå straff til hjelp.

 • Nett-tv

  Nett-TV: FNs 17 bærekraftmål og regional samfunnsutvikling

  17.12.2019 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sendingen starter 7. januar 2020 kl. 12:00.

 • Nett-tv

  Statlige regnskapsstandarder

  17.12.2019 Artikkel Finansdepartementet

  Finansdepartementet fastsatte de statlige regnskapsstandardene (SRS) som obligatoriske fra 1. januar 2016 for virksomheter som fører regnskapet etter andre prinsipper enn kontantprinsippet. Alle de 11 statlige regnskapsstandardene ble desember 2018 

 • Nett-tv

  Standard kontoplan for statlige virksomheter

  17.12.2019 Artikkel Finansdepartementet

  Standard kontoplan for statlige virksomheter ble fastsatt som obligatorisk fra 2014, jf. rundskriv R-102 og kapittel 9.4.3 i Gul bok 2014. Rundskrivet oppdateres normalt årlig, senest 17. desember 2019. Standard kontoplan er vedlegg til rundskrivet.

 • Nett-tv

  Nett-TV: Helseminister Bent Høie orienterer om det videre arbeidet med flyambulanse-tjenesten

  17.12.2019 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  I forbindelse med beredskapssituasjonen for flyambulansetjenesten i Nord-Norge vil helseminister Bent Høie orientere om tiltakene som vil bli satt inn i det videre arbeidet for å sikre beredskapen.

 • Nett-tv

  Nett-TV: Presentasjon av forslag til inntektsfordeling mellom helseregionene

  16.12.2019 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Professor Jon Magnussen har ledet inntektsfordelingsutvalget for spesialisthelsetjenesten, og vil mandag 16. desember overrekke sin utredning til helseminister Bent Høie.

 • Nett-tv

  Halvårlig pressekonferanse

  13.12.2019 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg inviterer til halvårlig oppsummerende pressekonferanse i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i Oslo tirsdag 17. desember kl. 11.00.

 • Nett-tv

  Møte med fredsprisvinner Abiy Ahmed

  09.12.2019 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg møter fredsprisvinner Abiy Ahmed til samtale i statsministerboligen onsdag 11. desember.

 • Nett-tv

  OECD om Norge: Godt tilpasset økonomisk politikk, men fremover blir prioriteringene mer krevende

  09.12.2019 Pressemelding Finansdepartementet

  OECD legger i dag frem sin toårige gjennomgang av tilstanden i norsk økonomi med anbefalinger om den økonomiske politikken fremover. Rapporten slår fast at det går godt i norsk økonomi og at den økonomiske politikken er vel tilpasset situasjonen.

 • Nett-tv

  Seminar 17. desember 2019: NORA - Ny modell for analyse av finanspolitikk

  06.12.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Hva er virkningene av å redusere skattene, og har det noe å si hvordan det finansieres? Hvilken rolle spiller forventninger i den økonomiske politikken? Hvordan påvirker finanspolitikken arbeidsledigheten og lønnsdannelsen?

 • Nett-tv

  TBUs åpne fagseminar 2019: Hvordan påvirker pensjonsreformen kommunene?

  06.12.2019 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) inviterte til fagseminar torsdag 5. desember 2019.

 • Nett-tv

  Fagseminar om kulturskolen

  06.12.2019 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet, Norsk kulturskoleråd og KS arrangerer nasjonalt fagseminar om kulturskolen i Oslo 10. desember kl. 09.00-12.30 på Nationaltheatret konferansesenter (KS-huset).

Til toppen