Pressekonferanser og andre nett-tv-sendinger

Følg pressekonferanser og andre arrangementer direkte eller se tidligere sendinger i opptak.

 • Nett-tv

  Invitasjon til regjeringens havkonferanse

  17.04.2023, 08:15 Pressemelding Statsministerens kontor, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Energidepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet

  Regjeringen arrangerer havkonferanse i Bergen 17. april, i forbindelse med One Ocean Week. Formålet er å sette det internasjonale havpanelets arbeid inn i en nasjonal sammenheng og vise regjeringens samlede politikk for et grønt krafttak for havet.

 • Nett-tv

  Varselutvalget leverte sin rapport onsdag 12. april

  12.04.2023, 09:00 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Onsdag 12. april tok helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol imot varselutvalgets rapport

 • Nett-tv

  Langsiktig og ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond

  31.03.2023, 12:30 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet legger i dag frem meldingen Statens pensjonsfond 2023. Sentrale temaer i meldingen er hvordan økonomiske og politiske utviklingstrekk internasjonalt kan påvirke Statens pensjonsfond utland og en ny gjennomgang av den aktive

 • Nett-tv

  Helse- og omsorgsministeren presenterer folkehelsemeldinga

  31.03.2023, 12:30 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Fredag 31. mars la helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol fram regjeringa si folkehelsemelding i lokala til Raudekrossen i Hausmanns gate 7 i Oslo.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressekonferanse om fondsmeldingen

  31.03.2023, 12:30 Pressemelding Finansdepartementet

  Fredag 31. mars vil finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) presentere innholdet i årets stortingsmelding om forvaltningen av Statens pensjonsfond.

 • Nett-tv

  Klage- og ankeutvalgets utredning: Foreslår tiltak for å få ned saksbehandlingstiden

  30.03.2023, 10:00 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Bedre saksbehandling, færre vurderinger av den sammen saken og mer effektiv behandling i Trygderetten. Dette er noen av tiltakene som foreslås av et utvalg for å få ned saksbehandlingstiden i klage- og ankesaker i Nav og Trygderetten.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Arbeids- og inkluderingsministeren mottar Klage- og ankeutvalgets utredning

  30.03.2023, 10:00 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Klage- og ankeutvalget ble oppnevnt 13. august 2021 med mandat til å gjennomgå klage- og ankesystemet i Nav og Trygderetten. Utvalget leverer utredningen NOU 2023: 11 Raskt og riktig, en helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og

 • Nett-tv

  Frokostseminar om å rekruttere, innfase og beholde arbeidstakere 30. mars 2023

  30.03.2023, 09:00 Artikkel Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet inviterte til frokostseminar. Hvordan kan arbeidsgivere bli bedre til å rekruttere? Og hvordan innfase og beholde de unge arbeidstakerne? På seminaret ble det satt søkelys på disse og andre viktige spørsmål.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Reisemålsutvalet legg fram utgreiinga si

  30.03.2023, 09:00 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Torsdag 30. mars mottek næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) rapporten og tilrådingane frå Reisemålsutvalet.

 • Nett-tv

  Nå lyser regjeringen ut de første havvindområdene

  29.03.2023, 13:00 Pressemelding Statsministerens kontor, Energidepartementet

  I dag tar regjeringen arbeidet med havvind i Norge et stort steg videre. Olje- og energidepartementet lyser nå ut de første konkurransene om prosjektområder til havvind.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om utlysing av havvindområde

  29.03.2023, 13:00 Pressemelding Statsministerens kontor, Energidepartementet

  Statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse der dei vil presentere utlysinga av dei første områda for fornybar energiproduksjon til havs i Noreg.

 • Nett-tv

  Tek imot rapporten frå Generalistkommuneutvalget

  29.03.2023, 10:00 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Onsdag 29. mars tek kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik imot utgreiinga frå Generalistkommuneutvalget. Overrekkinga er open for pressen og vil også bli strømma direkte.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Seminar om Noregs deltaking og bidrag i eit europeisk helseberedskapssamarbeid

  29.03.2023, 10:00 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  EU tar fleire grep for å styrke motstandskrafta si og skape robuste verdi- og forsyningskjeder. Slik skal tilgangen til legemiddel og medisinsk utstyr bli sikrare, også i ei krise. Kva betyr dette for Noreg?

 • Nett-tv

  Presseinformasjon: Regjeringa legg fram Arktisk råd-prioriteringar i Tromsø

  28.03.2023, 12:30 Pressemelding Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt vitjar Tromsø tysdag 28. mars, saman med klima- og miljøminister Espen Barth Eide, for å presentere Noregs prioriteringar for leiarskapet i Arktisk råd frå 2023 til 2025.

 • Nett-tv

  Se opptak fra seminar om valgdeltakelse

  28.03.2023, 10:00 Nyhet Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet og Valgdirektoratet inviterte til seminar om valgdeltakelse for å bidra til økt innsikt og ny inspirasjon til arbeidet med å inkludere flere i demokratiet.

 • Nett-tv

  Regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk

  28.03.2023, 08:00 Pressemelding Statsministerens kontor, Finansdepartementet

  I dag legger regjeringen frem lovforslag om grunnrenteskatt på havbruk. Forslaget skal sikre lokalsamfunnene langs kysten og fellesskapet en større andel av de verdiene som skapes i oppdrettsnæringen. Vertskommunene skal komme bedre ut. Kommunene

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressekonferanse: Regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk

  28.03.2023, 08:00 Pressemelding Finansdepartementet, Statsministerens kontor

  Tirsdag vil regjeringen fremme forslag om grunnrenteskatt på havbruk for Kongen i statsråd. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) inviterer til pressekonferanse der de vil redegjøre for forslaget.

 • Nett-tv

  Sjukehusutvalet leverer si utgreiing

  27.03.2023, 11:30 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Måndag 27. mars tar helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol imot sjukehusutvalet si utgreiing. Utgreiinga har tittelen Fellesskapets sykehus. Styring, finansiering, samhandling og ledelse. Utgreiinga ser på erfaringane med dagens styring og

 • Nett-tv

  Pressemøte med olje- og energiministeren og vassdrags- og energidirektøren

  27.03.2023, 09:00 Nyheit Energidepartementet

  Olje- og energiminister Terje Aasland tek imot to rapportar om verknader og juridiske sider ved ulike nettløysingar for vindkraft til havs.

 • Nett-tv

  Fagseminar om ny vallov

  24.03.2023, 13:30 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet inviterer til fagseminar om ny vallov fredag 24. mars.

 • Nett-tv

  Ny opplæringslov skal gjøre flere unge klare for arbeidslivet

  24.03.2023, 12:00 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen legger i dag fram forslag til en helt ny opplæringslov. Den nye loven gir blant annet alle rett til videregående opplæring til de faktisk har fullført skolen, rett til å bytte utdanningsprogram hvis de ombestemmer seg, og mulighet til å

 • Nett-tv

  Utsynsmeldingen: Tydeligere prioriteringer og mindre byråkrati i forskning og høyere utdanning

  24.03.2023, 12:00 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Med en ny stortingsmelding peker regjeringen ut retningen for fremtidens høyere utdanning og kompetansepolitikk. Målet er å sikre konkurransedyktig næringsliv og et bærekraftig velferdssamfunn. Grepene er tydeligere prioritering, mindre byråkrati og

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Regjeringa legg fram forslag til ny opplæringslov

  24.03.2023, 12:00 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Fredag 24. mars presenterer kunnskapsminister Tonje Brenna forslag til ny opplæringslov. Opplæringslova regulerer skulekvardagen til 820.000 barn og unge og er ei av dei viktigaste lovene i landet.

 • Nett-tv

  Borten Moe legg fram stortingsmeldinga Utsyn over kompetansebehovet i Noreg

  24.03.2023, 12:00 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Fredag 24. mars kl. 12 legg forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe fram ei stortingsmelding som vil gje retning for regjeringas utdannings- og kompetansepolitikk i åra som kjem.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Barnevernsutvalet legg fram si utgreiing

  20.03.2023, 13:00 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Måndag 20. mars mottek barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) rapporten og tilrådingane frå Barnevernsutvalet.

 • Nett-tv

  Toppmøte på Troll A-plattformen

  17.03.2023, 11:45 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre, NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Equinors konsernsjef Anders Opedal besøkte fredag Troll A-plattformen.

 • Nett-tv

  Statsministeren besøker Troll A-plattformen

  17.03.2023, 11:45 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag 17. mars på Troll A-plattformen i Nordsjøen sammen med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Equinors konsernsjef Anders Opedal.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Vestre inviterer til pressetreff med «Norges batteri-elite»

  16.03.2023, 12:10 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge melder seg på storslått europeisk batterisatsing. Næringsministeren inviterer de fem norske søkerbedriftene til en markering i Kongens gate 8 torsdag 16. mars kl 12.10.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon - Forsvarsministeren presenterer ny investering i Forsvaret

  14.03.2023, 14:00 Nyhet Forsvarsdepartementet

  I forbindelse med en ny investering i Forsvaret møter forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) pressen.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressekonferanse om fastlegeordninga 14. mars

  14.03.2023, 10:00 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Frå 1. mai blir basisfinansieringa av fastlegeordninga endra og styrka. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og assisterande helsedirektør Olav Valen Slåttebrekk inviterer til pressekonferanse for å orientere om endringane.

 • Nett-tv

  Regjeringen beklager til reindriftssamene på Fosen

  02.03.2023, 16:00 Nyhet Energidepartementet

  Regjeringen beklager overfor reindrifta på Fosen at konsesjonsvedtakene innebærer et brudd på menneskerettighetene, fordi de vil ha vesentlig negativ effekt på reindriftssamene på Fosen sin mulighet til å dyrke sin kultur. Dette var fordi

 • Nett-tv

  Pressemøte med olje- og energiministeren, landbruksministeren og sametingspresidenten

  02.03.2023, 16:00 Nyhet Energidepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  Olje- og energiminister Terje Aasland, landbruks- og matminister Sandra Borch og sametingspresident Silje Karine Muotka møter pressen etter møte om Fosen-saken.

 • Nett-tv

  Finanstilsynslovutvalget legger fram sin utredning – Finanstilsynet i en ny tid

  02.03.2023, 10:00 Pressemelding Finansdepartementet

  Torsdag 2. mars overleverer Finanstilsynslovutvalget ved utvalgsleder Endre Skjørestad sin utredning til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Fremleggelsen er kun åpen for presse, men kan følges digitalt på regjeringen.no.

 • Nett-tv

  Nasjonal likestillingskonferanse 2023

  02.03.2023, 09:00 Nyhet Kultur- og likestillingsdepartementet

  Regjeringens årlige konferanse om likestilling mellom kjønn er 2. mars. I år er temaet økonomisk selvstendighet og økonomisk likestilling.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Samfunnsøkonomiske konsekvensar av vald i nære relasjonar

  01.03.2023, 10:00 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl får rapport om samfunnsøkonomiske konsekvensar av vald i nære relasjonar onsdag 1. mars 2023.

 • Nett-tv

  Spørsmål og svar om strøm med Jonas Gahr Støre og Terje Aasland

  21.02.2023, 16:20 Nyhet Energidepartementet, Statsministerens kontor

  Har du spørsmål om strøm? Tirsdag 21. februar kl. 16.20 svarer statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland på spørsmålene dine live på Facebook. Sendingen kan også sees her.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Trygghet og velstandsutvikling i en usikker verden

  21.02.2023, 11:00 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum holder tirsdag 21. februar et foredrag på Universitetet i Oslo om trygghet og velstandsutvikling i en usikker verden.

 • Nett-tv

  Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2023 – foreløpig rapport

  20.02.2023, 10:00 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU): Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2023 - foreløpig rapport

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Førebels rapport frå TBU

  20.02.2023, 10:00 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Måndag 20. februar legg Det tekniske berekningsutvalet for inntektsoppgjera (TBU) fram ein førebels rapport om grunnlaget for lønnsoppgjera i 2022.

 • Nett-tv

  Invitasjon til innspillsmøte om regjeringens gjennomgang av barns forbrukervern i digitale medier

  17.02.2023, 12:00 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet har startet arbeidet med en gjennomgang av barns forbrukervern i digitale medier. Nå ønsker vi innspill til hvilke problemstillinger departementene bør se på i gjennomgangen, og hva som bør gjøres for å styrke barns

 • Nett-tv

  Kommunene har sagt ja til å bosette 22 390 flyktninger

  17.02.2023, 09:30 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Så langt har 234 norske kommuner sagt ja til å ta imot til sammen 22 390 flyktninger i år. Det utgjør over 90 prosent av det Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har bedt dem om.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om hvor mange flyktninger kommunene vil bosette i 2023

  17.02.2023, 09:30 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og IMDi orienterer om hvordan kommunene skal bosette de fordrevne fra Ukraina i inneværende år.

 • Nett-tv

  Bred politisk enighet om flerårig Ukraina-program

  16.02.2023, 09:00 Pressemelding Statsministerens kontor

  Et bredt flertall på Stortinget er enige om det flerårige Nansen-programmet på 75 milliarder kroner for Ukraina. Programmet ble lansert i dag sammen med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

 • Nett-tv

  Brei politisk semje om Ukraina-programmet

  16.02.2023, 09:00 Pressemelding Statsministerens kontor

  Regjeringa og eit breitt fleirtal på Stortinget legg fram den politiske semja om Ukraina-programmet i Stortinget. Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj deltek digitalt.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om straum

  15.02.2023, 18:30 Pressemelding Statsministerens kontor, Energidepartementet, Finansdepartementet

  Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse om straum onsdag 15. februar kl. 18.30.

 • Nett-tv

  Lansering og demonstrasjon av nødvarsel på mobil

  14.02.2023, 12:15 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet inviterer til lansering og demonstrasjon av nødvarsel på mobil tirsdag 14. februar hos Politidirektoratet.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Felles fremlegging av trussel- og risikovurderinger

  13.02.2023, 11:30 Nyhet Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Mandag 13. februar 2023 legger Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet frem sine åpne trussel- og risikovurderinger.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Presentasjon av granskingsutvalet i Baneheia-saka

  10.02.2023, 13:00 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringa vil fredag 10. februar sette ned utvalet som skal granske straffesaka mot Viggo Kristiansen.

 • Nett-tv

  Overlevering av rapport fra finanspolitikkutvalget

  06.02.2023, 14:00 Pressemelding Finansdepartementet

  Det rådgivende utvalget for finanspolitiske analyser overleverer sin årlige uttalelse til finansminister Trygve Slagsvold Vedum mandag 6. februar. Steinar Holden, som leder utvalget, vil gi en presentasjon av de viktigste vurderingene.

 • Nett-tv

  Norge styrker Forsvaret gjennom kjøp av nye stridsvogner

  03.02.2023, 10:30 Pressemelding Statsministerens kontor, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet

  Regjeringen har besluttet å anskaffe 54 stridsvogner av typen Leopard 2 fra tyske Krauss-Maffei Wegmann. Det er lagt inn en mulighet for kjøp av ytterligere 18 vogner. De første nye stridsvognene ventes levert i 2026. Dette er en klar styrking av

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om styrking av Forsvaret

  03.02.2023, 10:30 Pressemelding Statsministerens kontor, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet

  Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og forsvarsminister Bjørn Arild Gram inviterer til pressekonferanse om styrking av Forsvaret fredag 3. februar.

 • Nett-tv

  Inviterer til stormøte om sirkulær økonomi

  03.02.2023, 10:00 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøministeren og næringsministeren inviterer til stormøte om sirkulær økonomi fredag 3. februar 2023. Inviterte er bransjeorganisasjoner, representanter fra næringslivet og offentlig forvaltning, virkemiddelaktører og klima- og

 • Nett-tv

  Helsepersonellkommisjonen overleverte sin utredning

  02.02.2023, 11:00 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Torsdag 2. februar fikk helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol overlevert Helsepersonellkommisjonens utredning Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

 • Nett-tv

  Helsepersonellkommisjonen legg fram si utgreiing torsdag 2. februar

  02.02.2023, 11:00 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil torsdag 2. februar motta NOU-en frå regjeringa sin Helsepersonellkommisjon. Forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) deltar også ved overleveringa.

 • Nett-tv

  Kvinnehelseutvalet legg fram si utgreiing

  02.02.2023, 10:00 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Torsdag 2. mars mottok helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol NOU-en frå kvinnehelseutvalet.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Energikommisjonen legg fram sin rapport

  01.02.2023, 10:00 Pressemelding Energidepartementet

  Onsdag 1. februar leverer Energikommisjonen sin rapport til olje- og energiminister Terje Aasland. Ei hovudoppgåve for kommisjonen har vore å vurdere kva som er dei grunnleggjande dilemmaa i norsk energipolitikk fram mot 2030 og 2050, og korleis

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Framlegging av apoteklovutvalet si utgreiing

  31.01.2023, 12:00 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Tysdag 31. januar mottar helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol utgreiinga frå regjeringa sitt apoteklovutval.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Kunnskapsministeren tek imot delrapport frå utvalet for kvalitetsutvikling i skulen

  31.01.2023, 08:30 Nyheit Kunnskapsdepartementet

  Kva er styrkane og svakheitene med dagens system for kvalitetsvurdering i skulen? Dette er eitt av spørsmåla vi får svar på i delrapporten som kunnskapsminister Tonje Brenna mottar tysdag 31. januar.

 • Nett-tv

  Innspillsmøte om havbunnsmineraler

  27.01.2023, 14:00 Artikkel Energidepartementet

  Olje- og energidepartementet inviterer til digitalt innspillsmøte for konsekvensutredning og forslag til åpning av område på norsk kontinentalsokkel for mineralvirksomhet 27. januar 2023.

 • Nett-tv

  Ny nasjonal luftfartsstrategi lagt fram

  27.01.2023, 13:00 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Fredag 27. januar 2023 la samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fram ein ny nasjonal strategi for norsk luftfart. Strategien vart presentert på eit møte med aktørane i bransjen.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om betre styring med forsyningssikkerheita for kraft

  27.01.2023, 08:15 Pressemelding Statsministerens kontor, Energidepartementet

  Statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse der dei orienterer om tiltak for å betre forsyningssikkerheita for kraft. Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund er også til stades, og held ein

 • Nett-tv

  Seminar for adm direktører om ny eierskapsmelding

  26.01.2023, 09:15 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet arrangerte seminar for administrerende direktører/daglige ledere i selskaper med statlig eierandel torsdag 26. januar 2023. Næringsministeren innledet om ny eierskapsmelding «Et grønnere og mer aktivt eierskap» og

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Regjeringas strategi for persontilpassa medisin blir lansert

  17.01.2023, 14:30 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol inviterer til lansering av strategien for persontilpassa medisin på St. Olavs hospital i Trondheim.

 • Nett-tv

  Sykehustalen 2023: Helse- og omsorgsministerens oppdrag til sykehusene for 2023

  17.01.2023, 11:00 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Styrking av psykisk helse og rus, mindre rapportering og mer tid til pasienter. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol holdt i dag sin årlige sykehustale og oppsummerte noen av oppdragene sykehusene skal følge opp i året som kommer.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Sjukehustalen 2023

  17.01.2023, 11:00 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Sjukehustalen blir halden på St. Olavs hospital i Trondheim tysdag 17. januar klokka 11.00.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl tek imot utgreiing om politiet og Norsk narkotikapolitiforening.

  11.01.2023, 10:00 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Rolleforståelsesutvalget overleverer utgreiinga si om politiet og Norsk narkotikapolitiforening (NNPF) til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl onsdag 11. januar.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Kontaktkonferansen for forsking og høgare utdanning

  10.01.2023, 09:30 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Tysdag 10. januar 2023 inviterer statsråd Ola Borten Moe til den årlege Kontaktkonferansen for forsking og høgare utdanning: Med kunnskap skal landet byggjast om. Nye tider - nye løysingar.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Lansering av veikart for grønn sjøtransport

  09.01.2023, 15:30 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Mandag 9. januar overleverer Grønt Skipsfartsprogram et veikart for grønn sjøtransport i bygg- og anleggsektoren til Klima- og miljødepartementet. Veikartet viser hvordan vi kan redusere utslippene av klimagasser knyttet til transport for bygg- og

 • Nett-tv

  Akkrediteringsutvalet leverer rapporten sin

  09.01.2023, 10:00 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Måndag 9. januar kl. 10 leverer utvalet som har sett på reglane for å bli universitet tilrådingane sine til forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe.

 • Nett-tv

  Tysklands visekanslar Robert Habeck besøkjer Noreg

  05.01.2023, 10:00 Nyhet Statsministerens kontor, Energidepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Visekanslar Robert Habeck møter statsminister Jonas Gahr Støre torsdag 5. januar. Olje- og energiminister Terje Aasland, næringsminister Jan Christian Vestre og klima- og miljøminister Espen Barth Eide er også til stades.

 • Nett-tv

  Halvårleg oppsummerande pressekonferanse

  20.12.2022, 11:00 Nyheit Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre inviterer til halvårleg oppsummerande pressekonferanse i regjeringa sitt representasjonsanlegg i Parkveien i Oslo tirsdag 20. desember kl. 11.00.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Overlevering av Straffelovrådets utredning om seksuallovbrudd

  19.12.2022, 13:00 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Straffelovrådet har utredet straffelovens kapittel om seksuallovbrudd, og vil overlevere rapporten til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mandag 19. desember.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Fremleggelse av Skatteutvalgets utredning

  19.12.2022, 10:00 Pressemelding Finansdepartementet

  Mandag 19. desember legger Skatteutvalget ved utvalgsleder Ragnar Torvik frem sin utredning for finansministeren. Fremleggelsen er kun åpen for presse, men kan følges digitalt på regjeringen.no.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Næringsminister Jan Christian Vestre presenterer tall for energitilskuddsordningen og status for fastprisavtalene

  16.12.2022, 10:45 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsministeren inviterer til pressebrief og svarer på spørsmål i dag, fredag 16. desember kl 10.45.

 • Nett-tv

  Justisministeren inviterer til pressemøte etter frifinnelsen av Viggo Kristiansen i Baneheia-saken

  15.12.2022, 19:00 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Gjenåpning av straffesaken mot Viggo Kristiansen i Baneheia-saken startet i Borgarting lagmannsrett 13. desember 2022. I dag ble Kristiansen frifunnet for drapene og overgrepene i Baneheia for 22 år siden.

 • Nett-tv

  Seminar for styreledere om ny eierskapsmelding

  14.12.2022, 13:00 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet arrangerte seminar for styreledere i selskaper med statlig eierandel onsdag 14. desember 2022. Næringsminister Jan Christian Vestre innledet om ny eierskapsmelding «Et grønnere og mer aktivt eierskap» og inviterte

 • Nett-tv

  Næringsministeren inviterer til frokostseminar om fremtidens virkemiddelapparat

  14.12.2022, 09:00 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Jan Christian Vestre inviterer 14. desember til frokostseminar med lederne i det næringsrettede virkemiddelapparatet. Tema er regjeringens arbeid med å forenkle og styrke effekten av virkemidlene som skal bidra til at norske bedrifter kan vokse.

 • Nett-tv

  Invitasjon til nasjonalt innspillsmøte om regjeringens nye strategi for kulturfrivilligheten 13. desember

  13.12.2022, 15:00 Artikkel Kultur- og likestillingsdepartementet

  Statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann i Kultur- og likestillingsdepartementet inviterer til et innspillsmøte om temaet "Kulturfrivillighetens tilgang til egnede lokaler og møteplasser".

 • Nett-tv

  Arbeids- og integreringsministeren mottar NOU om integreringspolitikk for arbeidsinnvandrarar

  13.12.2022, 10:00 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen fekk i dag utgreiing om integreringspolitikk for arbeidsinnvandrarar i Noreg. Utvalet har kartlagt arbeidsinnvandrarars integrering i norsk arbeids- og samfunnsliv, og foreslår ein rekk tiltak.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Arbeids- og inkluderingsministeren tek imot ei utgreiing om arbeidsinnvandrarar

  13.12.2022, 10:00 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Utvalget, leidd av professor Arnfinn Midtbøen, har gått gjennom situasjonen for arbeidsinnvandrarar og familiemedlemmene deira. Tysdag 13. desember blir utgreiinga  overlevert til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Kunnskapsministeren tek imot ein evalueringsrapport om seksårsreforma

  13.12.2022, 09:00 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  No er det gått 25 år sidan seksåringane byrja i skulen. Korleis er skuledagen for dei yngste, og blir dei ivaretekne slik seksårsreforma la opp til? Tysdag 13. desember får kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ein delrapport om dette.

 • Nett-tv

  NTP 2025-2036: Opptak fra innspillsmøte 12. desember 2022

  12.12.2022, 13:00 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet inviterte fylkeskommunene, de største byene og Sametinget til et innspillsmøte 12. desember 2022. Deltagerne var bedt om å gi innspill til tema som er relevant for neste nasjonale

 • Nett-tv

  Regjeringen inviterer til frokostseminar om kjønnsbalanse i norsk næringsliv

  12.12.2022, 08:30 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet

  Næringsminister Jan Christian Vestre og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen inviterer 12. desember til åpent frokostseminar om bedre kjønnsbalanse i ledelsen i norske selskaper.

 • Nett-tv

  Statsministeren møter fredsprisvinnarane

  11.12.2022, 11:00 Nyheit Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre møter fredsprisvinnarane i regjeringa sitt representasjonsanlegg søndag 11. desember. Følg pressekonferansen her om lag kl. 11.00.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om havvind

  06.12.2022, 08:45 Pressemelding Energidepartementet

  Olje- og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse om havvind tysdag 6. desember kl. 08.45. På pressekonferansen vil han presentere sentrale rammevilkår for utbygging av havvind på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

 • Nett-tv

  Pressetreff om lovforslag knyttet til PSTs hjemler

  02.12.2022, 13:00 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl inviterer til pressetreff fredag 3. desember klokka 13:00.

 • Nett-tv

  Nytt innspillsmøte – Arbeidet med å gjennomgå og modernisere viltloven

  02.12.2022, 12:00 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet inviterer til et nytt innspillsmøte i forbindelse med det pågående arbeidet med å gjennomgå og modernisere viltloven.

 • Nett-tv

  Frokostseminar om aktivitets- og redegjørelsesplikten og godt arbeidsmiljø 02.12.22

  02.12.2022, 09:00 Artikkel Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Fredag 2. desember 2022 holdt partene i staten et frokostseminar om aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) og hvordan arbeidet med ARP kan være et virkemiddel for et godt arbeidsmiljø.

 • Nett-tv

  Næringsministeren lanserer eksportsatsing for havvind torsdag 1. desember 2022

  01.12.2022, 10:45 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Torsdag 1. desember lanserer Næringsministeren den første eksportsatsingen under reformen «Hele Norge eksporterer». Satsingen er et offentlig-privat samarbeid og skal bidra til at norske aktører kan ta større andeler på det globale havvindmarkedet.

 • Nett-tv

  Opptaksutvalet leverer rapporten sin

  01.12.2022, 10:00 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Torsdag 1. desember kl. 10 leverer utvalet som har sett på heilskapen i regleverket for opptak til høgare utdanning tilrådingane sine. Marianne Aasen har leia arbeidet.

 • Nett-tv

  Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging 2022

  30.11.2022, 09:00 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Opptak fra den første dagen av nettverkssamlingen og presentasjonene fra begge dagene er publisert på denne siden.

 • Nett-tv

  Webinar om årets finalister til Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling

  30.11.2022, 09:00 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Årets finalister og vinner forteller sin  historie om hvordan de har skapt et levende og attraktivt sted for alle sine innbyggere. Opptak og presentasjoner fra webinaret den 30. november er tilgjengelig på denne siden.

 • Nett-tv

  Opptak av seminaret om tillitsreformen i offentlig sektor

  29.11.2022, 12:00 Artikkel Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Den 29. november arrangerte Kommunal- og distriktsdepartementet seminar om tillitsreformen i offentlig sektor på Sentralen i Oslo. Her kan du se opptaket av seminaret.

 • Nett-tv

  Opptak av seminaret om tillitsreformen i offentlig sektor

  29.11.2022, 12:00 Artikkel Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Den 29. november arrangerte Kommunal- og distriktsdepartementet seminar om tillitsreformen i offentlig sektor på Sentralen i Oslo. Her kan du se opptak fra seminaret.

 • Nett-tv

  Presseinformasjon: Lanserer ny strategi for matsikkerheit

  29.11.2022, 12:00 Pressemelding Utenriksdepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim lanserer Noregs nye strategi for matsikkerheit i utviklingspolitikken tysdag 29. november på Hellerud gard.

 • Nett-tv

  Regjeringen ber kommunene bosette 35 000 flyktninger i 2023

  25.11.2022, 09:15 Pressemelding Statsministerens kontor, Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Krigen pågår fortsatt i Ukraina, og mange millioner mennesker har måtte flykte fra hjemlandet sitt. Nå ber regjeringen landets kommuner forberede seg på å ta imot mange flyktninger også neste år.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om flyktningsituasjonen i Noreg og Europa

  25.11.2022, 09:15 Pressemelding Statsministerens kontor, Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Statsminister Jonas Gahr Støre og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen inviterer til pressekonferanse om flyktningsituasjonen i Noreg og Europa fredag 25. november kl. 09.15.

 • Nett-tv

  Informasjonsmøte for politiske partier 2022

  11.11.2022, 09:00 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Opptak av informasjonsmøte i Oslo 11. november 2022.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Mehl får ny rapport om politiets maktmidler

  07.11.2022, 14:00 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Mandag 7. november kl. 14.00 overleverer Maktmiddelutvalget sin rapport til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

 • Nett-tv

  Hvordan kan statlige selskaper føre klimaregnskap?

  02.11.2022, 10:00 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  2. november arrangerte Nærings- og fiskeridepartementet en fagsamling for de statlige selskapene om bedre klimarapportering. Her kan du se fagsamlingen i nett-tv og laste ned presentasjonene fra Emisoft, Helse Sør-Øst, Sykehusinnkjøp, Nysnø og Klima

 • Side 4 av 7
 • Side 4 av 7