Presseinvitasjon

Arbeids- og inkluderingsministeren mottar Klage- og ankeutvalgets utredning

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Nett-tv Arbeids- og inkluderingsministeren mottar Klage- og ankeutvalgets utredning

Se sendingen her

Se sendingen her

Klage- og ankeutvalget ble oppnevnt 13. august 2021 med mandat til å gjennomgå klage- og ankesystemet i Nav og Trygderetten. Utvalget leverer utredningen NOU 2023: 11 Raskt og riktig, en helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten, til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen torsdag.

Klage- og ankeutvalget fikk i sitt mandat pekt på to utfordringer: Langs saksbehandlingstid og økende antall klager.

Utvalgsleder Roald Hopsnes vil presenterer sentrale funn og forslag før han overrekker utredningen.

Tid: Torsdag 30. mars, 10.00.

Sted: Akersgata 64, Arbeids- og inkluderingsdepartementets lokaler.

Påmelding for presse: Navn, telefonnummer og e-post til presse@aid.dep.no. Oppmøte 09.45.

Journalister bes ta med pressekort og gyldig ID. Bankkort er ikke gyldig ID.

Strømming:
Overleveringen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende overleveringen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.

Kommunikasjonsrådgiver:

Jonas Unstad, jonas.unstad@aid.dep.no, tlf: 47 93 53 82