Forsiden

Presseinvitasjon

Felles fremlegging av trussel- og risikovurderinger

Mandag 13. februar 2023 legger Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet frem sine åpne trussel- og risikovurderinger.

Nett-tv Felles fremlegging av trussel- og risikovurderinger

Se sendingen her

Se sendingen her

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl vil innlede. Deretter vil assisterende direktør i Etterretningstjenesten, Lars Nordrum, sjef Politiets sikkerhetstjeneste, Beate Gangås, og sjef Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Sofie Nystrøm, presentere sine vurderinger rundt aktuelle sikkerhetsutfordringer.

I den årlige trusselvurderingen «FOKUS» gir Etterretningstjenesten sin analyse av status og ventet utvikling innenfor tematiske og geografiske områder som tjenesten vurderer som særlig relevant for norsk sikkerhet og nasjonale interesser.

PSTs årlige trusselvurdering er en analyse av ventet utvikling innenfor PSTs ansvarsområder, herunder terror, spionasje og trusler mot myndighetspersoner.

I NSMs rapport «RISKO 2023 - Økt uforutsigbarhet - høyere beredskap» vurderes risikoen for at samfunnet rammes av tilsiktede handlinger som kan skade viktige samfunnsinteresser.

Praktisk informasjon:

Sted: Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20.

Tid: 11.30. Oppmøte senest 11.10. Ta med gyldig pressekort og ID.


Påmelding innen fredag 10. februar kl. 14.00 til fdinfo@fd.dep.no

Pressekonferansen strømmes direkte på regjeringen.no og på Facebook live.

Presse som ikke har anledning til å møte, kan sende inn spørsmål til fdinfo@fd.dep.no med teksten "PK trusselvurderinger" i emnefeltet. Spørsmålene kan gjerne sendes inn på forhånd, men må være oss i hende senest kl. 11.40 (under pressekonferansen). Avsenderadressen må være registrert hos et mediehus, eller det må oppgis frilansoppdrag. Vi tar forbehold om at det kan bli for lite tid til at alle de innsendte spørsmålene blir stilt i pressekonferansen. 

Rapportene fra Etterretningstjenesten, PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet vil være tilgjengelig i papirutgave i Marmorhallen. De vil også bli publisert på henholdsvis forsvaret.no, pst.no og nsm.no

Statsrådene og sjefene for E-tjenesten, PST og NSM vil være tilgjengelig for intervjuer etter presentasjonene.

 

Pressekontakter:

Pressekontakt for justis- og beredskapsministeren:
Trude Larstad, tlf. 936 67 742

Pressekontakt for forsvarsministeren:
Marita I. Wangberg, tlf. 905 12 319

Pressekontakt for Politiets sikkerhetstjeneste:
Trond Hugubakken, tlf. 23 30 50 00

Pressekontakt for Etterretningstjenesten:
Ann Kristin Bjergene, tlf. 2309 4939/ 455 01 965

Pressekontakt for Nasjonal sikkerhetsmyndighet:
Hasse Lindmo, tlf. 90851180

 

Om sendingen

Pressekonferansen blir filmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Du kan følge den direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22248845 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.