Forsvarsministerens innledning på fremleggelsen av trusselvurderinger 2023

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) holdt denne innledningen på pressekoneransen der Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet la frem sine trussel- og risikovirderinger (13. februar 2023)

*Sjekkes mot fremføring*
Pressekonferansen kan sees her

 • God dag alle sammen,
 • De vurderingene som presenteres her i dag gir både beslutningstagere og samfunnet kunnskap og forutsetninger som er svært viktig for vår egen sikkerhet.
 • Og det er et stort alvor over det som blir presentert.
 • Det er storkrig i Europa. Vi har fått en mer uforutsigbar, farlig og utrygg verden.
 • Det er snart ett år siden Russlands brutale angrep på Ukraina.
 • Og krigen har forandret verden, Europa, og Norge. Krigen har forandret sikkerhetssituasjonen, men også hverdagen vår.
 • Russland utgjør i dag den største trusselen mot norsk og europeisk sikkerhet, og konfrontasjonen mot Vesten vil bli langvarig.
 • Norges strategiske posisjon blir viktigere, både for Russland og våre allierte i NATO. Det er i norsk interesse at allierte viser vilje og evne til å bidra til sikkerhet i våre nærområder.
 • Samtidig må vi ta høyde for at Russlands aktivitet i nordområdene blir mindre forutsigbar, og vi må forvente at Russland fortsatt vil forsøke å svekke vestlig samhold og vilje til å støtte Ukraina.
 • Både Russland og Kina benytter et bredt utvalg av virkemidler mot vesten. Vi er mer utsatt for trusler, press og anslag.


 • Alvoret setter tydelige krav til innretningen av Forsvaret.
 • Regjeringen har lagt vekt på daglig beredskap og operasjoner, tilstedeværelse og årvåkenhet og styrkede beredskapsbeholdninger.
 • Samtidig må vi se framover.
 • Forsvaret har et godt utgangspunkt, men svakheter og utfordringer må håndteres.
 • To uavhengige kommisjoner skal avgi sine råd om videreutviklingen av det norske forsvaret og vår totalberedskap. Sammen med forsvarssjefens fagmilitære råd vil dette være viktige innspill til våre ambisjoner i kommende langtidsplan for forsvarssektoren.
 • Norsk sikkerhet må forsvares hver dag. Tiden krever et større og mer moderne forsvar som sammen med allierte kan forebygge konflikt, og forsvare oss om vi må.
 • Et sterkt nasjonalt forsvar er også det viktigste bidraget til NATO. Vi må være villige til å hjelpe andre allierte og ha ressursene til å gjøre det på en troverdig måte, om vi selv skal forvente hjelp.
 • Og vi skal fortsette å støtte Ukraina så lenge det er behov for det. Det handler om Ukraina, men også vår egen nasjonale sikkerhet.


 • Alvoret vi står i handler også om samfunnets samlede motstandskraft og ressursbruk.
 • Situasjonen krever økt motstandsdyktighet – politisk, sivilt og militært. Vi må redusere vår sårbarhet på alle områder.
 • Situasjonen stiller høye krav til nasjonalt samarbeid om sikkerhet og beredskap.
 • Og det krever at vi utnytter kunnskapen EOS-tjenestene presenterer for oss her i dag.