Årets trussel- og risikovurderinger er offentliggjort

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

13. februar la Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet frem sine åpne trussel- og risikovurderinger.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) innledet på pressekonferansen, før NK Etterretningstjenesten, Lars Nordrum, sjef Politiets sikkerhetstjeneste, Beate Gangås, og sjef Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Sofie Nystrøm, la frem sine vurderinger rundt aktuelle sikkerhetsutfordringer.

Fremleggelsen av åpen  trusselvurdering
Fra dagens fremleggelse av de åpne trussel- og risikovurderingen. Foto: FD

- Rapportene som presenteres i dag understreker at verden er farligere og mer uforutsigbar. Det er snart ett år siden Russlands brutale angrep på Ukraina. Krigen har forandret verden, Europa og Norge. Krigen har forandret hverdagen vår. Situasjonen stiller høye krav til nasjonalt samarbeid om sikkerhet og beredskap, og den krever at vi utnytter kunnskapen EOS-tjenestene presenterer for oss her i dag, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Forsvarsministeren understreket at Russland utgjør den største trusselen mot norsk og europeisk sikkerhet.

- Alvoret setter tydelige krav for innretningen av Forsvaret. Vi går inn i et viktig år med betydningsfulle veivalg for norsk sikkerhet. Norsk sikkerhet må forsvares hver dag. Tiden krever et større og mer moderne forsvar som sammen med allierte kan forebygge konflikt, og forsvare oss om vi må, understreker han.

- Krigen i Ukraina foregår utenfor våre landegrenser. Men også på norsk territorium har det som skjedde 24. februar i fjor fått konsekvenser. Det siste året har mange nordmenn fått et nærmere forhold til mulige trusler mot Norge gjennom hendelser som har skjedd i og rundt landet vårt. Det er ikke nytt at Norge må forholde seg til sammensatte trusler, som etterretningsaktivitet, strategiske oppkjøp eller mulige sabotasjeaksjoner. Men den sikkerhetspolitiske situasjonen er skjerpet, og oppmerksomheten har vært stor på flere av disse områdene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

- Norge har det siste året opplevd et mulig terrorangrep. Det har preget oss alle. Vi opplevde en kort periode at terrortrusselen ble hevet til det øverste nivået. I dag vil PST peke på at terrortrusselen nå er på moderat nivå. Dette er også en del av det vi må jobbe med å sikre oss best mulig mot. Evalueringen av angrepet i Oslo 25. juni, som kommer senere i vår, kan bli viktig i dette arbeidet, sier Mehl.


Rapportene

I den årlige trusselvurderingen «FOKUS» gir Etterretningstjenesten sin analyse av status og ventet utvikling innenfor tematiske og geografiske områder som tjenesten vurderer som særlig relevant for norsk sikkerhet og nasjonale interesser.

Les den her: Forsvaret.no

PSTs årlige trusselvurdering er en analyse av ventet utvikling innenfor PSTs ansvarsområder, herunder terror, spionasje og trusler mot myndighetspersoner.

Les den her: PST.no

I NSMs rapport «RISKO 2023 - Økt uforutsigbarhet - høyere beredskap» vurderes risikoen for at samfunnet rammes av tilsiktede handlinger som kan skade viktige samfunnsinteresser.

Les den her: Nsm.no


Se pressekonferansen i opptak her:
Felles fremlegging av trussel- og risikovurderinger - regjeringen.no