Presseinvitasjon: Samfunnsøkonomiske konsekvensar av vald i nære relasjonar

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl får rapport om samfunnsøkonomiske konsekvensar av vald i nære relasjonar onsdag 1. mars 2023.

Nett-tv Samfunnsøkonomiske konsekvensar av vald i nære relasjonar

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

På oppdrag frå Justis- og beredskapsdepartementet har Menon Economics analysert samfunnskostnadane ved vald i nære relasjonar. Forskarane har talfesta at vald i nære relasjonar utgjorde 92,7 milliardar kroner i 2021.

Tid: Onsdag 1. mars kl. 10.00-11.00 (registrering frå kl. 9.30. Hugs pressekort og gyldig ID)

Stad: Regjeringa sitt representasjonsanlegg, Riddervoldsgate 2.

Påmelding og pressekontakt: Påmelding innan kl. 09.00 1. mars til Linda Hafstad, linda.hafstad@jd.dep.no, 47038968

Strøyming:
Pressekonferansen blir filma av Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa (DSS) og kan følgjast direkte på denne sida. Her kan også videofila lastast ned i etterkant. DSS distribuerer som vanleg publiseringspunkt til media som vil sende pressekonferansen direkte. DSS kan kontaktast på telefon 22 24 88 45 eller e-post dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønskjer å bygge inn nett-tv-sendinga på sine nettsider finn embed-kode ved å trykkje «Del video»-knappen i videospelaren på sida.