Ny samfunnsøkonomisk analyse av kostnadene ved vold i nære relasjoner

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Onsdag 1. mars 2023 fikk justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl en rapport som viser at vold i nære relasjoner kostet samfunnet nesten 92,7 milliarder kroner i 2021. Rapporten er utarbeidet av Menon Economics og finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.

To menn står på hver sin side av en kvinne på et podie foran en pressevegg med riksvåpen.
Ole Magnus Stokke (Menon Ecnomics), justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og Simen Pedersen (Menon Economics). Foto: Justis- og beredskapsdepartementet Lisensinfo

– Jeg vil takke Menon Economics for en god og grundig rapport. Undersøkelsen viser at vold i nære relasjoner koster samfunnet dyrt, og at vold i nære relasjoner foruten å være grov kriminalitet er et stort samfunnsproblem, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Kostnadene av vold i nære relasjoner er delt inn i tre overordnede kostnadskategorier: Offentlig og privat ressursbruk (13,4 milliarder kroner), produksjons- og effektivitetstap (25,2 milliarder kroner i 2021) og tap av liv og helsemessig livskvalitet (54,1 milliarder kroner).

– Den aller største kostnaden av vold i nære relasjoner bærer de som er utsatt for volden og deres pårørende. Jeg vil komme med en klar oppfordring: Det er aldri den voldsutsattes feil. Det er hjelp å få. Ta kontakt med politi og krisesentre, sier justis- og beredskapsministeren.

Tirsdag 28. februar fikk justis- og beredskapsministeren en omfangsstudie av vold og overgrep i Norge fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. 

– Vi bygger politikken vår på kunnskap. Tidligere denne uken fikk vi en rapport om omfanget av vold i nære, mens dagens rapport ser på kostnadene. Regjeringen arbeider nå med en opptrappingsplan om vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Den vil ta arbeidet mot vold et steg videre, styrke innsatsen og sørge for at vi tar tak i utfordringene som er, sier Mehl.

Regjeringen prioriterer arbeidet mot vold

– I januar 2024 får vi en permanent partnerdrapskommisjon for å forebygge partnervold og partnerdrap. Regjeringen har nylig satt ned et voldtektsutvalg som blant annet ser på årsakene til voldtekt og hvorfor så få anmelder. Vi vil også legge frem forslag til samtykkelov, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.