Svensk likestillingsminister i Norge for å lære om vold i nære relasjoner

Den svenske likestillingsministeren Paulina Brandberg møtte i dag statssekretær Sigve Bolstad. Temaet var vold i nære relasjoner og erfaringsutveksling mellom Sverige og Norge.

Kvinne og mann smiler
Sveriges likestillingsminister Paulina Brandberg og JDs statssekretær Sigve Bolstad møttes i Oslo for samtaler om vold i nære relasjoner. Foto: JD

– Jeg har hatt et nyttig møte med den svenske likestillingsministeren om vold i nære relasjoner. Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet og et likestillingsproblem. Temaet berører oss alle, og potensialet for et styrket nordisk samarbeid på dette området er stort, sier Sigve Bolstad (SP), statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

Under turen til Norge har Brandberg også besøkt Asker og Bærum krisesenter og Ulsrud videregående skole for å treffe en mangfoldsrådgiver.  

– Vi har mye å lære av Norge, og ikke minst når det kommer til æresrelatert vold og negativ sosial kontroll. Jeg er særlig inspirert av opplegget med mangfoldsrådgivere på skolene som arbeider tett på elevene, sier likestilling- og visearbeidsminister Paulina Brandberg.

Regjeringen skal i løpet kort tid legge frem en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Planen er utarbeidet av ni departementer, under ledelse av Justis- og beredskapsdepartementet.

– Hver fjerde kvinne i Norge har blitt utsatt for vold eller trusler om vold, og mer enn én av ti kvinner kvinne har blitt voldtatt. Regjeringen kommer snart med en opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner og en egen kommisjon skal se på partnerdrap. Ingen skal være redde i sitt eget hjem, sier Sigve Bolstad.

Opptrappingsplanen som snart kommer, skal omfatte flere former for vold som tidligere har vært behandlet i ulike handlingsplaner og strategier. Både vold og overgrep mot barn, partnervold og negativ sosial kontroll er blant områdene som tas opp i planen

Les mer om Brandbergs besøk til Norge: Jämställdhet i fokus när Paulina Brandberg reser till Norge - Regeringen.se