Mehl mottok rapport om vold og overgrep

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Tirsdag 28. februar 2023 overrakte Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) en ny omfangsstudie av vold og overgrep i Norge til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

To kvinner med alvorlig mine ved siden av hverandre. Personen til høyre holder en rapport.
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (t. h.) mottok rapporten Maria Teresa Grønning Dale, forsker ved NKVTS og prosjektleder for studien. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet Lisensinfo

– Vold og overgrep er alvorlig kriminalitet som rammer den enkelte hardt. Samfunnet trenger mer kunnskap og regjeringen vil bruke funnene fra studiene i arbeidet vårt mot vold og overgrep. Jeg vil derfor takke forskerne ved NKVTS for et grundig og godt arbeid, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Omfangsstudien er en del av et større tiårig forskningsprogram om vold i nære relasjoner (2014-2024), finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. Studiene viser at det har vært en økning i alvorlig fysisk vold, partnervold og voldtekt fra forrige omfangsundersøkelse i 2014.

– Regjeringen arbeider nå med en opptrappingsplan om vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Planen kommer i løpet av året. Den vil ta arbeidet mot vold et steg videre, styrke innsatsen og sørge for at vi tar tak i utfordringene som er. Derfor er denne studien så viktig, sier Mehl.

Studien viser at 14 prosent av kvinner og 2 prosent av menn har vært utsatt for voldtekt ved makt eller tvang. Mange var svært unge da de ble voldtatt: Halvparten av de utsatte for voldtekt ved makt og tvang var under 18 år.

– Samfunnet må bli bedre på å forebygge voldtekt. Regjeringen har nylig satt ned et voldtektsutvalg som blant annet ser på årsakene til voldtekt og hvorfor så få anmelder. Vi vil også legge frem forslag til samtykkelov.  I januar får vi en permanent partnerdrapskommisjon for å forebygge partnervold og partnerdrap, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.