Presseinvitasjon:

Pressemeldingar

Regjeringa legg fram forslag til ny opplæringslov

Fredag 24. mars presenterer kunnskapsminister Tonje Brenna forslag til ny opplæringslov. Opplæringslova regulerer skulekvardagen til 820.000 barn og unge og er ei av dei viktigaste lovene i landet.

Nett-tv Regjeringa legg fram forslag til ny opplæringslov

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Tid: Fredag 24.mars, kl. 12:00-13:00

Stad: Kunnskapsdepartementet, Kirkegata 18, Oslo.

Forslaget til ny opplæringslov baserer seg på forslaget frå opplæringslovutvalets NOU 2019: 23 Ny opplæringslov og dei over 1000 høyringsinnspela som er komne inn. I tillegg har departementet innarbeidd forslag til tiltak frå fleire tidlegare stortingsmeldingar.

Målet med den nye lova er å sørge for at Noreg har ei oppdatert opplæringslov som er meir tilgjengeleg, tydeleg og forståeleg, og som er betre tilpassa dagens samfunn og kvardag i opplæringssektoren.

Program

12:00: Presentasjon ved kunnskapsminister Tonje Brenna

12.20: Pressetid og moglegheit for separate intervju.

Journalistar: Bør melde seg på dagen før, og møte opp før kl. 11.50. Hugs gyldig ID (førarkort eller ID kort). Påmelding kan sendast til kommunikasjonsrådgivar Ajfer Husejin  (ajf@kd.dep.no), tlf. 95936485.

Strøyming:
Pressekonferansen blir filma av Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa (DSS) og kan følgjast direkte på denne sida. Her kan også videofila lastast ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til media som vil sende pressekonferansen direkte. DSS kan kontaktast på telefon 22 24 88 45 eller e-post dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønskjer å bygge inn nett-tv-sendinga på sine nettsider finn embed-kode ved å trykkje «Del video»-knappen i videospelaren på sida.