Planstrategi 4.0 - småkommuner og de gode hjelperne

Sammen med Distriktssenteret, UiT Norges Arktiske Universitet og Høgskolen i Innlandet inviterte planavdelingen i Kommunal- og distriktsdepartementet til fagseminar torsdag 1. juni. Du kan finne opptak og presentasjoner på denne siden.

Kommune-Norge står foran en ny runde med planstrategiarbeid. Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging kommer fra regjeringen i juni, og skal legges til grunn. For å sette de mange mindre kommunene i bedre stand til å gjennomføre arbeidet ble det invitert til et fagseminar i Akersgata 64, torsdag 1. juni.

Nett-tv Planstrategi 4.0 - småkommuner og de gode hjelperne

Se sendingen her

Se sendingen her

Målgruppa er de mindre distriktskommunene, fylkeskommuner og statsforvaltere.

Småkommuner vil av ulike grunner ha behov for bistand, rådgiving og dialog for å gjennomføre sitt overordnede, strategiske planarbeid. En utfordring er å "oversette" klima- og miljøpolitiske målsettinger til småkommunenes virkelighet, en annen er kunnskap og strategier for å gjøre distriktskommunen mer attraktiv som bosted.

Fagseminaret var delt i to bolker:

  • Et oppdatert, forskningsbasert kunnskapsgrunnlag om småkommunenes utfordringer og muligheter i plan- og strategiarbeidet.
  • Hvordan småkommunene kan gjennomføre arbeidet med "planstrategi 4.0", og hvordan ulike "gode hjelpere" kan bidra i slike prosesser.

PROGRAM

Hva vet vi 

Hva kan gjøres