Gjennomførte arrangementer

Planstrategi 4.0 - småkommuner og de gode hjelperne

Sammen med Distriktssenteret, UiT Norges Arktiske Universitet og Høgskolen i Innlandet inviterer planavdelingen i Kommunal- og distriktsdepartementet til fagseminar torsdag 1. juni kl. 10.00 – 13.15.

Kommune-Norge står foran en ny runde med planstrategiarbeid. Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging kommer fra regjeringen i juni, og skal legges til grunn. For å sette de mange mindre kommunene i bedre stand til å gjennomføre arbeidet inviteres det til et fagseminar i Akersgata 64, torsdag 1. juni kl. 10 - 1315.

Fagseminaret blir strømmet på denne siden og opptak skal ligge ute i ettertid.

Nett-tv Planstrategi 4.0 - småkommuner og de gode hjelperne

Se sendingen her

Se sendingen her

Målgruppa er de mindre distriktskommunene, fylkeskommuner og statsforvaltere.

Småkommuner vil av ulike grunner ha behov for bistand, rådgiving og dialog for å gjennomføre sitt overordnede, strategiske planarbeid. En utfordring er å "oversette" klima- og miljøpolitiske målsettinger til småkommunenes virkelighet, en annen er kunnskap og strategier for å gjøre distriktskommunen mer attraktiv som bosted.

Fagseminaret er delt i to bolker:

 • Først vil det bli presentert et oppdatert, forskningsbasert kunnskapsgrunnlag om småkommunenes utfordringer og muligheter i plan- og strategiarbeidet.
 • Deretter vil fokus rettes mot hvordan småkommunene kan gjennomføre arbeidet med "planstrategi 4.0", og hvordan ulike "gode hjelpere" kan bidra i slike prosesser.

PROGRAM

 1. Hva vet vi (10.00-11.45)
 • «Forventningene til distriktskommunene», Sigrun Wiggen Prestbakmo, statssekretær Kommunal- og distriktsdepartementet
 • «Småkommuner og bærekraft i kommunal planlegging», Aase Kristine Lundberg, Nordlandsforskning
 • «Arealstrategi-piloten: erfaringer fra Nord Norge og Trøndelag», Nils Aarsæther, UiT Norges Arktiske Universitet
 • «Strategisk planlegging - et oxymoron», Torill Ringholm, UiT Norges Arktiske Universitet
 • «Distriktskommune 0 - tett på distriktskommunene», RURALIS og Nordlandsforskning
 • "Plankultur" - Holtålen kommune

Pause.

 1. Hva kan gjøres (12.00-13.15)
 • «Fokus på Planstrategi 4.0», Karoline Kvalvik, Troms og Finnmark fylkeskommune
 • «Vi lager web-veileder», Hildegunn Nordtug, Distriktssenteret
 • «Nettverkene - You'll never walk alone», Aksel Hagen, Høgskolen i Innlandet
 • «Hva trenger vi» – innspill og erfaringer fra:
  • Solund kommune, Gunn Åmdal Mongstad, ordfører
  • Karasjok kommune, Marit Meløy, prosjektleder «Karasjok inn i fremtiden»
 • «Hva gjør vi for å hjelpe» - eksempel fra:
  • Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Frida Farstad Brevik, plansamordner
  • Trøndelag fylkeskommune, Anne Caroline Haugan, leder kommunalseksjonen

Deltakelse er gratis, det vil bli kaffe i forkant og enkel servering i etterkant av fagseminaret.

Påmelding innen 29. mai 2023 om du vil delta i Akersgata 64:

Planstrategi 4.0 – småkommuner og de gode hjelperne

Vel møtt i Oslo eller på nettet den 1. juni!