Presseinvitasjon:

Reisemålsutvalet legg fram utgreiinga si

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Torsdag 30. mars mottek næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) rapporten og tilrådingane frå Reisemålsutvalet.

Nett-tv Reisemålsutvalget legger frem sin utredning

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

– Reiselivet er Noregs femte største eksportnæring og gir arbeid til over 180 000 personar. Regjeringa ønsker å legge til rette for ei konkurransedyktig, berekraftig og ansvarleg reiselivsnæring som skaper aktivitet i heile landet. Eg ser fram til å få ein grundig gjennomgang av utfordringane og moglegheitene for utviklinga av norske reisemål, seier næringsminister Jan Christian Vestre.

Reisemålsutvalet blei oppnemd av regjeringa Solberg i august 2021, og vart vidareført med uendra mandat og samansetning etter regjeringsskiftet hausten 2021.

Målet for arbeidet til utvalet har vore å greie ut handlingsrommet for besøksforvaltning og reisemålsutvikling i norske kommunar. 

Det er utvalsleiar Trine Skei Grande som vil presentere rapporten og tilrådingane frå utvalet.

Tid: torsdag 30. mars 2023 kl 09:00 - 10:00. Husk ID og pressekort.

Stad: Festgalleriet, Oslo rådhus, inngang borggarden

Påmelding: Påmelding innan torsdag kl 07 til pressevakt i NFD media@nfd.dep.no

Strømming:
Overrekkinga blir filma av Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa (DSS) og kan følgjast direkte på denne sida. Her kan også videofila lastast ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til media som vil sende pressekonferansen direkte. DSS kan kontaktast på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønskjer å bygge inn nett-tv-sendinga på sine nettsider finn embed-kode ved å trykkje «Del video»-knappen i videospelaren på sida.