Inviterer til stormøte om sirkulær økonomi

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Klima- og miljøministeren og næringsministeren inviterer til stormøte om sirkulær økonomi fredag 3. februar 2023. Inviterte er bransjeorganisasjoner, representanter fra næringslivet og offentlig forvaltning, virkemiddelaktører og klima- og miljøorganisasjoner.

Nett-tv Stormøte om sirkulær økonomi

Se sendingen her

Se sendingen her– Omstilling til en sirkulær økonomi betyr at næringslivet må produsere produkter som varer lenger, som kan plukkes fra hverandre og som kan repareres. Ressursene skal gjenbrukes, og vi bør tenke oss grundig om før nye ressurser utvinnes. Bruk- og kastsamfunnet er ikke bærekraftig. Effektiv ressursutnyttelse er både god næringspolitikk og klima- og miljøpolitikk, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

–  En mer sirkulær økonomi vil bidra til å redusere klimagassutslipp, forurensning og tap av natur. EUs arbeid med å fremme mer bærekraftige produkter og verdikjeder innebærer konkrete krav til både produksjon og produkter som blir viktig for at norsk næringsliv skal lykkes med grønn omstilling, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Store ambisjoner

Langsiktig og bærekraftig forvaltning av ressurser er et grunnprinsipp i regjeringens nærings- og miljøpolitikk. I Hurdalsplattformen slår regjeringen fast at vi må gå fra en lineær økonomi med bruk-og-kast til en sirkulær økonomi.

EU har store ambisjoner for en mer sirkulær økonomi. Regjeringen deler ambisjonene og ønsker økt tempo på omstillingen i Norge.

Statsrådene inviterer til stormøte om sirkulær økonomi for å belyse:

 1. Hva betyr EUs politikk for Norge og norsk næringsliv?
 2. Hvordan vil norske myndigheter støtte opp under omstillingen?
 3. Hva er status og de viktigste utfordringene i ulike sektorer og næringer?

Praktisk info

Dato: Fredag 3. februar 2023

Tid: Kl 10-14

Sted: Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet (Kongens gate 20). Arrangementet strømmes.

Annet: Det serveres enkel lunsj

Presse som ønsker å delta må sende mail innen 2. februar kl 16 til media@nfd.dep.no og presse@kld.dep.no. Husk gyldig legitimasjon og pressekort.

For andre gjester er arrangementet allerede fulltegnet, men det er mulig å følge møtet digitalt.

Det har vært stor interesse for arrangementet. Over 60 aktører ønsker å gi sine innspill. Departementene har derfor gjort et utvalg, og oppfordrer til skriftlige innspill på maksimalt to sider. Disse sendes til postmottak@nfd.dep.no og postmottak@kld.dep.no og merkes «Stormøte om sirkulær økonomi». Alle innspill er offentlige, jf. offentleglova.

Program

Møtet blir todelt med foredrag før lunsj. Etter lunsj inviterer vi til innspill.

 

Del 1 – Virkemidler for sirkulær økonomi (kl. 10-11.30)

 

Velkommen ved statssekretær Anne Marit Bjørnflaten i Nærings- og fiskeridepartementet (5 min)

Status for EUs arbeid med sirkulær økonomi – bakteppet og hva som kommer fremover

 • Innlegg ved Ellen Hambro, direktør Miljødirektoratet (20 min).

Verktøykassa – myndighetenes virkemidler

Hvilke virkemidler bør myndighetene prioriter for å stimulere til en mer sirkulær økonomi?

 • Verdensbanken: Circular economy in a global perspective – economic instruments and incentives needed for circular transformation? Innlegg ved Lead Specialist Andrea Liverani (15 min).

 • Forskingsrådet: Hvordan arbeider Forskningsrådet med sirkulær økonomi?

Innlegg ved administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit (10 min).

 • Innovasjon Norge: Hvordan arbeider Innovasjon Norge med sirkulær økonomi?

Innlegg ved administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge (10 min).

 • Standard Norge: Standardenes betydning for en sirkulær økonomi. Innlegg ved administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge (10 min).

 • DFØ: Offentlig innkjøp som driver for omstilling. Innlegg ved divisjonsdirektør Dag Strømsnes, divisjon for offentlige anskaffelser (10 min).

 
Pause (kl. 11.30-12.00)

Det serveres enkel lunsj


Del 2 – Innspillsmøte, forberedte innlegg (kl. 12.00-14.00)

 

Innledning ved statsrådene

 • Innledning ved klima- og miljøminister (5 min)
 • Innledning ved næringsministeren (5 min)

Innspill fra næringslivet og organisasjoner

Hvordan arbeider norsk næringsliv med sirkulær økonomi? Hva er de viktigste hindringene og de viktigste grepene vi kan og bør ta nå? Innledere fra ulike deler av norsk næringsliv og klima- og miljøorganisasjoner.

 1. Norsk senter for sirkulær økonomi (3 min)
 2. NHO (3 min)
 3. Miljøstiftelsen Bellona (3 min)
 4. Virke (3 min)
 5. Framtiden i våre hender (3 min)
 6. LO (3 min)
 7. SINTEF (3 min)
 8. Norsk Industri (3 min)
 9. Prosess21 (3 min)
 10. Finansforbundet (3 min)
 11. Skift (3 min)
 12. Avfall Norge (3 min)
 13. Grønn Byggallianse (3 min)
 14. KS (3 min)
 15. IKT-Norge (3 min)
 16. Samfunnsbedriftene (3 min)

Avslutning og oppsummering (10 min)

Næringsministeren og klima- og miljøministeren samler trådene og avslutter møtet.