Arbeidsministeren fikk innspill til et forbedret yrkesskaderegelverk

Partene i arbeidslivet og interesseorganisasjoner presenterte mandag sitt syn på hvordan yrkesskadereglene fungerer i dag, og forslag til forbedringer.

– Jeg er glad for interessante innspill og ser frem til et bredt og konstruktivt samarbeid videre, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Norge har gjennomgående en god yrkesskadeordning, der folketrygdens yrkesskaderegler og yrkesskadeforsikringen sikrer til sammen skadelidte full erstatning for økonomisk tap ved yrkesskader og yrkessykdommer. Mange har likevel tatt til orde for at regelverket tilpasses dagens arbeidsliv.

I Hurdalsplattformen heter det derfor at regjeringen vil forbedre reglene om yrkesskade og yrkesskadeforsikring. Flere av deltakerne på innspillsmøtet berømmet regjeringen for nå å ta tak i problemstillingen. 

Thomas Axelsen , Leder for Samfunnspolitisk seksjon og Forebyggende seksjon i Kreftforeningen
Thomas Axelsen , Leder for Samfunnspolitisk seksjon og Forebyggende seksjon i Kreftforeningen under innspillsmøtet om et forbedret og forenklet yrkesskaderegelverk mandag 15. mai. Foto: AID

Oppdatert sykdomsliste 

– Regjeringen er opptatt av å få på plass et forbedret yrkesskaderegelverk tilpasset dagens arbeidsliv, som mange lenge har bedt om. Blant annet er det på høy tid at dagens yrkessykdomsliste, hvis innhold i hovedsak stammer fra 1960, erstattes av en mer oversiktlig og faglig oppdatert liste, sier Mjøs Persen.

Departementet har allerede bedt Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) om å foreta en faglig oppdatering av Yrkessykdomsutvalgets forslag. STAMI skal blant annet vurdere om det basert på den seneste fagkunnskapen er grunnlag for å inkludere flere eller andre sykdommer enn de sykdommene utvalget foreslo på listen.

– Ut over oppdateringen av yrkessykdomslisten, er det for tidlig å si noe om hvilke endringer vi ser på som viktigst å få inn i et forbedret regelverk. Men de gode innspillene som nå har kommet vil tjene som nyttig inspirasjon for oss, sier Mjøs Persen. 

Nett-tv Innspillsmøte: Et forbedret og forenklet yrkesskaderegelverk

Se sendingen her

Se sendingen her