Regjeringen ønsker innspill til et forbedret yrkesskaderegelverk

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen inviterer til samarbeid om et forbedret yrkesskaderegelverk tilpasset dagens arbeidsliv.

Nett-tv Innspillsmøte: Et forbedret og forenklet yrkesskaderegelverk

Se sendingen her

Se sendingen her

– Vi har i Hurdalsplattformen sagt at vi vil forbedre yrkesskaderegelverket, og er i gang med å følge opp dette punktet i plattformen. Nå inviterer vi til et bredt og konstruktivt samarbeid, gjennom skriftlige innspill og et innspillsmøte, sier Mjøs Persen.

Norge har en tosporet yrkesskadeordning; folketrygdens særytelser ved yrkesskade og yrkessykdom, som supplerer folketrygdens ordinære ytelser, og en obligatorisk yrkesskadeforsikring der arbeidsgiver forsikrer sine ansatte. NAV håndhever yrkesskadetrygden, mens arbeidsgivers forsikringsselskap håndhever yrkesskadeforsikringen. Skadelidte sikres på denne måten full erstatning ved yrkesskade og yrkessykdom.

Flere har kritisert dette regelverket, blant annet at sykdomslisten ikke er oppdatert, og i Hurdalsplattformen heter det derfor at regjeringen vil forbedre reglene om yrkesskade og yrkesskadeforsikring.

– Vi vil jobbe for å få på plass et forbedret yrkesskaderegelverk tilpasset dagens arbeidsliv. Dette er noe sentrale arbeidstakerorganisasjoner lenge har bedt om, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Send inn innspill – delta på innspillsmøte

– I motsetning til forrige regjering, som i løpet av sine åtte år ikke foretok seg noe som helst på yrkesskadeområdet, tar denne regjeringen mål av seg til å realisere forbedringer som mange er opptatt av. Å åpne for gode innspill og holde et innspillsmøte, vil bidra til sikre dette, sier Mjøs Persen.

Det er særlig viktig å få partene i arbeidslivet og interesseorganisasjonene sitt syn på hvordan yrkesskadereglene fungerer, og deres innspill til forbedringer. De vil kunne dele erfaringer som er nyttig å ta seg med i oppfølgingen.

Innspillsmøtet holdes den 15. mai kl. 1300 – 1430 i Arbeids- og inkluderingsdepartementets lokaler i Akersgata 64.

Innspill til yrkesskadearbeidet eller påmelding til innspillsmøtet sendes til postmottak@aid.dep.no senest 12. mai 2023 kl. 1200. Merk e-posten med "innspill til yrkesskadearbeidet» eller «deltakelse på innspillsmøte».  

Av kapasitetsmessige årsaker tas forbehold om at ikke alle som ønsker det, vil kunne delta på møtet. Kun inviterte deltakere vil ha talerett.

Om sendingen

Innspillsmøtet strømmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på regjeringen.no.
Der kan også videofilen lastes ned i etterkant.
DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende innspillsmøtet direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.
Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.