Invitasjon til innspillsmøte om regjeringens gjennomgang av barns forbrukervern i digitale medier

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Barne- og familiedepartementet har startet arbeidet med en gjennomgang av barns forbrukervern i digitale medier. Nå ønsker vi innspill til hvilke problemstillinger departementene bør se på i gjennomgangen, og hva som bør gjøres for å styrke barns forbrukervern i digitale medier.

Nett-tv Innspillsmøte om regjeringens gjennomgang av barns forbrukervern i digitale medier

Se sendingen her

Se sendingen her

På vegne av barne- og familieministeren inviterer vi derfor til innspillsmøte: 

Tid: Fredag 17. februar 2023, kl. 12:00-14:00. Enkel servering fra kl. 11:30.
Sted: Auditoriet i R5, Akersgata 59 Oslo.

Det vil også være mulig å delta digitalt.

Møtet er åpent for alle. Videresend gjerne invitasjonen til andre relevante aktører.

Tema for møtet

Barns forbrukervern handler blant annet om hva slags reklame og kommersielle interesser barn eksponeres for, og hvordan dette påvirker dem. Flere lover utgjør til sammen regelverket for barns forbrukervern.

Gjennomgangen vil ta utgangspunkt i gjeldende regelverk og håndhevingsapparat som har betydning for barns forbrukervern i digitale medier, og se etter tiltak på tvers av sektorene som kan styrke barns forbrukervern.

Bakgrunnen for arbeidet er at den digitale utviklingen har medført store endringer i hvordan barn blir eksponert for kommersiell påvirkning. Digitale medier er en stor og viktig del av hverdagen til barn og unge, og en viktig forutsetning for det sosiale og kreative livet, og for å delta i samfunnet.

Samtidig utfordrer digitale medier barns forbrukervern. Barn trer automatisk inn i en forbrukerrolle når de bruker digitale medier. Digitaliseringen har introdusert nye og effektive markedsføringsmetoder på barnas egne arenaer og møteplasser. Vi vet at barn er spesielt utsatt for markedsføringspress, og skal ha et særskilt og effektivt vern mot dette. 

Spørsmål vi ønsker innspill på er blant annet:

 • Hva bør departementene jobbe særlig med for å styrke barns forbrukervern?
 • Hvordan påvirker bruken av digitale medier barns eksponering for kommersielle budskap?
 • Er det enkelte situasjoner, medier, markedsføringskanaler eller -metoder som skiller seg ut negativt eller positivt for barn?
 • Er det spesielle produkt- eller tjenestetyper som departementet bør være spesielt oppmerksom på som problematiske for barn?
 • Er det spesielle deler av regelverket som ikke fungerer godt nok? Hvorfor?
 • Ligger utfordringene hovedsakelig i regelverket eller håndhevingen?
 • Konkrete forslag til hvordan gjeldende regelverk og håndhevingsapparat kan endres for å styrke barns forbrukervern i digitale medier?

Agenda og innlegg

Møtet åpnes av statsråd Kjersti Toppe.

Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet vil så holde en innledning med tema «Barn i digitale medier – et forskerblikk».

Departementet inviterer deretter deltakerne til å holde korte forberedt innlegg. Hver deltaker får inntil 5 minutters taletid. Taletiden kan bli justert basert på antall påmeldte deltakere. Det vil i så fall bli gitt beskjed på forhånd.

Innspillsmøtet er lagt opp for fysisk deltakelse, men det er mulig å delta via videokonferanse ved behov. Deltakere som skal holde innlegg vil bli prioritert for fysisk deltakelse.

Deltakere som deltar via videokonferanse må forhåndsinnspille sine innlegg og sende dem via følgende lenke innen utløpet av onsdag 15. februar: https://departementenes-sikkerhets-og-serviceorganisasjon.filemail.com

Det er viktig at filen navngis på en god måte, f.eks. med navn på innsender og organisasjonsnavn.

Skriftlige innspill og forslag til referansegruppe

I tillegg til muntlige innlegg mottar vi gjerne skriftlige innspill til det videre arbeidet.

Departementet planlegger også å etablere en bredt sammensatt referansegruppe som vil involveres i det videre arbeidet. Vi inviterer til å foreslå representanter til referansegruppen og sende skriftlige innspill til postmottak@bfd.dep.no innen 27. februar 2023. Merk innsending med saksnummer 23/433.

Påmelding

I påmeldingen vil dere bli bedt om å oppgi om dere ønsker å holde innlegg.

Frist for påmelding er tirsdag 14. februar.

Lenke til påmelding: https://response.questback.com/barneogfamiliedepartementet/innspillsmote_forbrukervern_barn

Aktuelle tilsyn og direktorater vil bli involvert i det videre arbeidet, og inviteres som observatører til møtet.

Legitimasjon

Gyldig legitimasjon må vises ved ankomst. Følgende legitimasjon blir godkjent:

 • Tjenestebevis med bilde som er utstedt av norske offentlige virksomheter for identifikasjonsformål
 • Norsk pass
 • Norsk nasjonalt ID-kort
 • Norsk gyldig førerkort (ikke elektronisk)
 • Europeisk identitetskort (Identity card)

Lokalet har teleslynge og er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Velkommen til innspillsmøte!