Se opptak fra seminar om valgdeltakelse

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Kommunal- og distriktsdepartementet og Valgdirektoratet inviterte til seminar om valgdeltakelse for å bidra til økt innsikt og ny inspirasjon til arbeidet med å inkludere flere i demokratiet.

Nett-tv Seminar om valgdeltakelse (Uten pause)

Se sendingen her

Se sendingen her

Seminaret «Valgdeltakelse – hvordan får vi velgerne til valgurnene?» ble gjennomført tirsdag 28. mars klokken 10.00–13.00 i Valgdirektoratets lokaler i Tønsberg.  Et digitalt opptak av seminaret er tilgjengelig på denne nettsiden.

Til seminaret kom både forskere, kommuner og lokalmedia for å holde innledninger. Seminaret hadde også en panelsamtale om valgdeltakelse, og hvordan både lokale og nasjonale myndigheter, partier og medier kan bidra til å få velgerne til valgurnene.

Seminaret rettet seg mot personer som jobber med valg i kommunene, lokalpolitikere, partier og andre interesserte.

Program

Seminaret og panelsamtalen ledes av Veslemøy Østrem, sjefredaktør i Altinget.no.

10.00

Statssekretær Ole Gustav Narud

Velkommen, statens rolle og ansvar

10.10

Kristina Brekke Jørgensen, kommunikasjonssjef i Valgdirektoratet

Direktoratets rolle og ansvar

10.25

Johannes Bergh, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning

Valgdeltakelse i Norge, drivere for valgdeltakelse, erfaringer fra tidligere forsøk

10.55

Kasper Møller Hansen, professor i statsvitenskap ved Københavns Universitet

Vi stemmer i flokk - erfaringer fra Danmark

11.25

Pause

 

11.40

Anne Bjertnæs (ordfører), Merete Hveem og Anne Marthe Zettervall, Gjøvik kommune

Gjøvik kommunes arbeid med å øke valgdeltakelsen

11.55

Dick Ekeroth og Erik Lindbæk Kruse, Fredrikstad kommune

Demokratiguider som tiltak for å øke valgdeltakelsen

12.10

Erik Wold Aunemo, Tønsberg blad

Hvordan mediene ser sin rolle og funksjon i å bidra til høy valgdeltakelse

12.25

Panelsamtale

Paneldeltakere:

  • Johannes Bergh
  • Kasper Møller Hansen
  • Anne Bjertnæs (fungerende ordfører i Gjøvik kommune)
  • Sylo Taraku (Tankesmien Agenda)
  • Jan Erik Grindheim (Civita)
  • Erik Wold Aunemo (Tønsberg blad)
  • Ole Gustav Narud (statssekretær)

13.00

Slutt

 

Med forbehold om endringer i programmet.

Strømming:
Seminaret filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende seminaret direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.