Nasjonal likestillingskonferanse 2023

Regjeringens årlige konferanse om likestilling mellom kjønn er 2. mars. I år er temaet økonomisk selvstendighet og økonomisk likestilling.

Nett-tv Nasjonal likestillingskonferanse 2023

Se sendingen her

Se sendingen her

Presentasjoner fra likestillingskonferansen:

Hovedfokuset for konferansen er økonomisk selvstendighet i et kjønnsperspektiv. Konferansen løfter også interseksjonelle perspektiv, med særlig vekt på etniske minoriteter, personer med funksjonsnedsettelse og alder.

Kultur- og likestillingsdepartementet og Bufdir arrangerer konferansen i forbindelse med kvinnedagen.