Helsepersonellkommisjonen legg fram si utgreiing torsdag 2. februar

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil torsdag 2. februar motta NOU-en frå regjeringa sin Helsepersonellkommisjon. Forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) deltar også ved overleveringa.

Nett-tv Helsepersonellkommisjonen legg fram si utgreiing

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Regjeringa sin helsepersonellkommisjon har utarbeida ei heilskapleg og kunnskapsbasert vurdering av behova for personell og kompetanse i helse- og omsorgstenestene fram mot 2040. Den har også foreslått tiltak for å utdanne, rekruttere og behalde kvalifisert personell i heile landet, for å møte utfordringane i helse- og omsorgstenestene både på kort og lang sikt.

På torsdag skal helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol motta NOU 2023: 4. Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste frå leiaren i kommisjonen.

Utvalet har vore leia av Gunnar Bovim, tidlegare rektor ved NTNU og administrerande direktør i Helse Midt-Noreg RHF.   

Tid: Klokka 11:00 - 12:00. 

Stad: Marmorhallen, Kongens gate 18-20 (Klima- og miljødepartementet)

Media er velkomen til å delta og statsrådane er tilgjengelege for presse i etterkant av overleveringa.

Pressekontakt for Kjerkol: Kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Johansen.

Pressekontakt for Borten Moe: Kommunikasjonsrådgiver Johanne Severinsen.

Strauming:
Arrangementet blir filma av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følgjast direkte på www.regjeringa.no. Der kan også videofila lastast ned i etterkant. DSS kan kontaktast på telefon 22 24 88 45 eller e-post dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønskjer å bygge inn nett-tv-sendinga på sine nettsider finn embed-kode ved å trykkje «Del video»-knappen i videospelaren på sida.