Presseinvitasjon:

Trygghet og velstandsutvikling i en usikker verden

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum holder tirsdag 21. februar et foredrag på Universitetet i Oslo om trygghet og velstandsutvikling i en usikker verden.

Nett-tv Trygghet og velstandsutvikling i en usikker verden

Se sendingen her

Se sendingen her

Sted: HumSam-bibilioteket, Universitetsbiblioteket (Georg Sverdrups Hus).  Moltke Moes vei 39. 0851 OSLO.

Tidspunkt: Tirsdag 21. februar kl. 11.00.

Foredraget er i utgangspunktet åpent for alle som ønsker å komme, men biblioteket har begrenset antall plasser. Send derfor påmelding til presse@fin.dep.no. Fist for å melde seg på er mandag 20. februar kl. 12.00. 

Vel møtt!

Strømming:
Foredraget filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på regjeringen.no. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende foredraget direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.