Kommunene har sagt ja til å bosette 22 390 flyktninger

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Så langt har 234 norske kommuner sagt ja til å ta imot til sammen 22 390 flyktninger i år. Det utgjør over 90 prosent av det Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har bedt dem om.

– Det er snart ett år siden Putin brutalt invaderte Ukraina. Millioner av mennesker er sendt på flukt og om lag 40 000 har så langt funnet veien hit til Norge. Norske kommuner har tatt dem imot med åpne armer. Deres engasjement og evne til å kaste seg rundt, har vært svært viktig for at vi har klart å bosette så mange hittil. Jeg er sikker på at vi får til dette i år også, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn  og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen under pressekonferansen om flyktningssituasjonen i Norge
Fv: IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen, under fredagens pressekonferanse om hvor mange flyktninger kommunene vil bosette i 2023. Foto: Simen Gald / AID

IMDi sender hvert år ut en anmodning til norske kommuner om hvor mange flyktninger de skal bosette. Det er opp til hver enkelt kommune å vedta hvor mange plasser de stiller tilgjengelig. Mer enn 31 000 mennesker ble i 2022 bosatt i alle landsdeler og i både små og store kommuner. Det er det høyeste antallet noensinne. 

For 2023 er kommunene blitt anmodet om å bosette totalt 35 000 flyktninger.  

– Det er stor usikkerhet knyttet til dette tallet. De siste prognosene tilsier at bosettingsbehovet kan bli større. Men dette kan endre seg, sier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn.

Fristen for å gi tilbakemelding på anmodningen var 31. januar. IMDi har til nå fått tilbakemelding fra 234 kommuner. I tillegg har 43 kommuner bedt om utsatt frist i påvente av at saken skal opp til politisk behandling.

Tilbakemeldingen som er kommet inn til nå, er oppløftende. Om lag tre av fire kommuner fatter vedtak i tråd med anmodningen, og 22 390 plasser har blitt vedtatt. Dette utgjør om lag 90 prosent av det disse kommunene er anmodet om. Hvis trenden vedvarer for kommunene som ennå ikke har svart, vil det tilsi omtrent 32 000 vedtatte plasser.

– Vi forventer at antall vedtak vil øke framover og vil oppfordre kommunene til å fatte vedtak i tråd om anmodningen fra oss, sier Rieber-Mohn.

Det at kommunene vedtar å bosette i tråd med behovet og anmodningen, og at plassene gjøres raskt tilgjengelig for IMDi er helt avgjørende for at flyktninger skal bosettes raskt i Norge.    

Nett-tv Pressekonferanse om hvor mange flyktninger kommunene vil bosette i 2023

Se sendingen her

Se sendingen her