Kvinnehelseutvalet legg fram si utgreiing

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Torsdag 2. mars mottok helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol NOU-en frå kvinnehelseutvalet.

Nett-tv Kvinnehelseutvalet legg fram si utgreiing

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Kvinnehelseutvalet blei oppnemnd av regjeringa Solberg, og fikk justert mandat og tre nye medlemmar av regjeringa Støre

Målet for utgreiinga har vore å få ein oppdatert oversikt over kvinner si helse i Noreg og kjønnsskilnader i helse. Utvalet har sett på utfordringar bland kvinner når det gjeld risiko og førekomst av sjukdom og bruk av helse- og omsorgstenester. 

Dei har også undersøkt korleis kjønnsskilnader blir handtert i arbeidet med folkehelse, i helse- og omsorgstenestene og i forsking og utdanning.