Felles og langvarig støtte til Ukraina

Statsminister Jonas Gahr Støre møtte tirsdag Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i Oslo. De diskuterte blant annet Natos forhold til Ukraina og hvordan Sverige, Finland og Norge kan samarbeide i Nato.

Natos uformelle utenriksministermøte går av stabelen i Oslo denne uka.

– Nato har vært en bærebjelke i norsk sikkerhetspolitikk siden opprettelsen i 1949, og er avgjørende viktig nå som det på ny er krig i Europa. Den sikkerhetsgarantien vi har gjennom Nato gir trygghet. Samtidig har vi alle et ansvar for å bidra til vår felles sikkerhet. Det gjør vi ved at vi nå har vedtatt at vi skal nå målsettingen om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar innen 2026, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre
Felles pressekonferanse etter møtet på Statsministerens kontor 30. mai 2023. Foto: Statsministerens kontor

Langsiktig støtte

Det er et ønske om langsiktig samarbeid mellom Nato og Ukraina.

– Norge og andre allierte har fra første stund støttet Ukraina i deres rettmessige kamp for frihet og selvstendighet, Våpenstøtte fra Norge og andre vestlige land er avgjørende for Ukraina i krigen, og vi vil støtte Ukraina så lenge det er nødvendig. Gjennom Nansen-programmet vil Norge bidra med militær, humanitær og sivil støtte til sammen 75 milliarder kroner over fem år, sier Støre.

Norden i Nato

Krigen i Ukraina har bidratt til at Finland nå er medlem i Nato, og Sveriges medlemskap er nå godkjent av nesten alle Nato-land.

– Et nytt sikkerhetskart er i ferd med å tegnes i Norden. Vi ser frem til at også Sverige blir medlem av Nato. Sammen vil Norden i Nato bidra til å styrke alliansens kollektive forsvar i Nord-Europa. Et samlet Norden i NATO vil gjøre det mulig å planlegge forsvaret av vår region på en annen måte enn tidligere. De nordiske forsvarssjefene er i gang med å se på hvordan det nordiske forsvarssamarbeidet kan se ut under en felles NATO-paraply, sier Støre.

Sikre energi

Krigen i Ukraina har også ført til mangel på energi i Europa. Russland har strupet energiforsyningen til Europa. Derfor har Norge økt gassleveransene til Europa, som blant annet går til kontinentet via undersjøiske rør.

Sammen med Tysklands forbundskansler Olaf Scholz, tok statsminister Støre i fjor høst et initiativ overfor Nato for å sikre kritisk undersjøisk infrastruktur.

– Jeg er glad for at Nato har fulgt opp dette initiativet på en god måte, og har opprettet en enhet for å koordinere beskyttelsen av kritisk undersjøisk energi- og kommunikasjonsstruktur. Jeg ser frem til at dette arbeidet styrkes, og Nato skal legges frem en rapport for det videre før toppmøtet i Vilnius. Vi er tryggere når vi jobber sammen, og våre allierte bidrar i dag med å beskytte våre olje- og gassinstallasjoner. Det bidrar igjen til at norsk gass kommer trygt fram til Europa, sier Støre.

Nett-tv Pressekonferanse med Natos generalsekretær og statsministeren

Se sendingen her

Se sendingen her