Frokostseminar om å rekruttere, innfase og beholde arbeidstakere 30. mars 2023

Kommunal- og distriktsdepartementet inviterte til frokostseminar. Hvordan kan arbeidsgivere bli bedre til å rekruttere? Og hvordan innfase og beholde de unge arbeidstakerne? På seminaret ble det satt søkelys på disse og andre viktige spørsmål.

Nett-tv Frokostseminar om å rekruttere, innfase og beholde arbeidstakere

Se sendingen her

Se sendingen her

Om programmet

Å rekruttere og beholde nye medarbeidere er en av de viktigste oppgavene som HR-miljøene i staten har. Dagens arbeidsmarked er stramt, og det er et stort antall ledige stillinger. Og medarbeiderne sitter gjerne løsere i stolen nå, enn før. Mange virksomheter opplever derfor at det er krevende å rekruttere og beholde fagpersonell. Særlig gjelder det personer med IT-kompetanse, og med spisskompetanse i økonomiske og juridiske fag. Det skaper nye utfordringer, fordrer ny kompetanse i HR-miljøene, og reiser spørsmål som: Hvordan kan vi bli bedre til å rekruttere? Hvordan kan vi innfase og beholde de unge arbeidstakere på en god måte? Mye handler om å avklare forventninger, å utvikle en felles forståelse, og å bygge gode og tillitsfulle relasjoner. Fordi forskning viser at ledere som gir tillit, får mer motiverte medarbeidere. Det utgjør ofte grunnlaget for videre utvikling og vekst, både for egen virksomhet og for den som tilsettes. Og ikke minst, hvordan kan vi bli bedre til å synliggjøre hvilke spennende faglige muligheter som finnes hos oss? Det er jo sagt at: Arbeidsoppgavene er «statens gull».

Vi har derfor invitert en forsker, to virksomheter og tre unge medarbeidere, til å belyse disse, og andre viktige HR-spørsmål. Vi håper seminaret vil inspirere deg.

Program:

09.00 Velkommen
v/ Helene Marie Lassen, avdelingsdirektør, Kommunal- og distriktsdepartementet
09.05 Rekruttering er "å knytte bånd"
v/ Frode H. Haaland, førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold
09.30 Panelsamtale med tre unge arbeidstakere
samtalen ledes av Finn Jensen, avdelingsdirektør, Kommunal- og distriktsdepartementet
09.50 Hva er annerledes etter pandemien - og hvordan jobber Statsbygg med rekruttering i en ny hverdag?
v/ Jan Ombudstvedt, HR-sjef, Statsbygg
10.05 Slik jobber Skatteetaten med å rekruttere og beholde
v/ Ragndi Robøle, HR-direktør, Skattedirektoratet
10.20 Takk for i dag - og lykke til videre
v/ Helene Marie Lassen, avdelingsdirektør, Kommunal- og distriktsdepartementet

Se presentasjonene her:


Strømming
:
Frokostseminaret filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende frokostseminaret direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.