Varselutvalget leverte sin rapport onsdag 12. april

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Onsdag 12. april tok helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol imot varselutvalgets rapport

Nett-tv Varselutvalget leverer sin utredning

Se sendingen her

Se sendingen her


Varselutvalget har hatt en full gjennomgang av varselordningene til Helsetilsynet og Ukom. Utvalget har blitt ledet av Stein A. Ytterdahl, tidligere statsforvaltar i Agder.

Varselutvalget leverte sin rapport (nettsak)

Tid: Onsdag 12. april, kl. 09.00

Sted: Marmorhallen, Kongens gate 18.

Pressen er invitert til å delta på overleveringen og være til stede på pressekonferansen med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og utvalgsleder Stein A. Ytterdahl.

Alle som deltar må ha med pressekort og gyldig ID.

Om sendingen

Overleveringen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på regjeringen.no.
Der kan også videofilen lastes ned i etterkant.

DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende overleveringen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.