Presseinvitasjon:

Mehl og Gram mottar NSMs sikkerhetsfaglig råd

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og forsvarsminister Bjørn Arild Gram mottar tirsdag 9. mai Nasjonal sikkerhetsmyndighets rapport Sikkerhetsfaglig råd.

Nett-tv Mehl og Gram mottar NSMs sikkerhetsfaglig råd

Se sendingen her

Se sendingen her

NSMs sikkerhetsfaglige råd skal gi myndighetene oversikt over de viktigste sikkerhetsutfordringene Norge står overfor. Rådet blir NSMs viktigste innspill i langtidsplanene til Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet, sammen med fagmilitært råd og rapportene fra forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen.

Sikkerhetsfaglig råd beskriver sikkerhetstrender for de neste årene, og deler NSMs anbefalinger for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå.

Praktisk informasjon:

Sted: Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20.

Tid: 09.00. Oppmøte senest 08.45. Ta med gyldig ID/pressekort.

Påmelding: Innen mandag 8. mai kl. 14.00 til andreas.bondevik@jd.dep.no  

Pressekonferansen strømmes direkte på regjeringen.no og på Facebook live.

Sikkerhetsfaglig råd vil være tilgjengelig i papirutgave i Marmorhallen. Rapporten er også digitalt tilgjengelig på nsm.no fra kl. 09.00

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, forsvarsminister Bjørn Arild Gram og direktør Sofie Nystrøm i NSM vil være tilgjengelig for intervjuer etter overrekkelsen.

Pressekontakter:

Pressekontakt for justis- og beredskapsministeren: andreas.bondevik@jd.dep.no mob: 402 32 454

Pressekontakt for forsvarsministeren: Trond.Ovstedal@fd.dep.no mob: 975 29 556

Pressekontakt for NSM:  Anniken-Beyer.Fjeld@nsm.no mob:992 08 262

Om sendingen:

Pressekonferansen blir filmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Du kan følge den direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22248845 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.