Brei politisk semje om Ukraina-programmet

Regjeringa og eit breitt fleirtal på Stortinget legg fram den politiske semja om Ukraina-programmet i Stortinget. Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj deltek digitalt.

Nett-tv (NOR) Brei politisk semje om Ukraina-programmet

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Regjeringa og eit breitt fleirtal på Stortinget er einige om eit femårig støtteprogram for Ukraina for perioden 2023 til 2027. Det er også brei semje om ei ekstraløyving til land i sør som er særleg råka av krigen.

Tid: Torsdag 16. februar kl. 0900

Stad: Lagtingssalen i Stortinget

Påmelding til: Presse som ikkje er medlemar av presselosjen må melde seg på til  rvi@smk.dep.no innan torsdag kl. 0730. Oppmøte for pressa seinast kl. 0830, inngang Løvebakken. Medlemar av presselosjen har tilgang til Stortinget på vanleg måte.

Stortinget og Statsministerens kontor legg til rette for deling av foto og video. Foto til fri bruk blir publisert på Flickr. Arrangementet blir filma av Stortinget og kan følgjast direkte på www.stortinget.no og www.regjeringa.no. På regjeringa.no kan videofila lastast ned i etterkant.

Presse som ønskjer å bygge inn nett-tv-sendinga på sine nettsider finn embed-kode ved å trykkje «Del video»-knappen i videospelaren på regjeringen.no-sida.

Pressekontaktar for statsministeren er statssekretær Kristoffer Thoner, telefon 97 68 14 80, e-post kth@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Anne Nordskog, telefon 97 53 09 48, e-post ano@smk.dep.no.

Pressekontakt for finansministeren er fungerende kommunikasjonssjef Tor Borgersen, telefon 90 93 89 87, e-post tab@fin.dep.no.

Nett-tv (ENG) Broad political agreement on a programme to support Ukraine

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Broad political agreement on a programme to support Ukraine

The Government and a broad majority of the parties at Stortinget will present a political agreement on a new programme to support Ukraine. The President of Ukraine, Volodomyr Zelenskyj will participate virtually.

The government and a broad majority of the parties at Stortinget has agreed on a five-year programme to support Ukraine for the period 2023-2027. There is also broad agreement on the provision of additional assistance to developing countries affected by the global ramifications of the war in Ukraine.

Time: Thursday 16 February 09:00

Place: Lagtingsalen, Stortinget

Registration: Members of the press that are not registered with the Parliamentary Press Club can register for the event by e-mail to rvi@smk.dep.no before 07:30 on Thursday. Members of the press are asked to arrive by 08:30 at the latest. Members of the Parliamentary Press Club will have access to the Storting in accordance with relevant regulations.

The press conference is distibuted by the Departments' Security and Service Organization (DSS), and can be watched directly on regjeringen.no. The video file can also be downloaded after the broadcast has ended.

Press that wish to embed the broadcast on their websites can find the embed code by pressing the "Share video"-button in the video player on the page.