Taler og innlegg

Statsministerens innledning på lanseringen av det flerårige Nansen-programmet for Ukraina

President Zelenskyj, President of the Storting, Ladies and gentlemen. Welcome to this historic session.

Mr President, it is an honour to have you with us again, on the screen here in the Norwegian parliament.

Before we continue, I will step back, and we will have a picture taken with all the political party leaders and you together, to document this event.

Mr President, you are heartily welcome. You are almost in Oslo.

I will now make a short address. I will do that in my mother tongue, in Norwegian, but I know that you have had the text forwarded to you so that you can read the message in translation.

Kjære alle sammen,

Den 24. februar i fjor så våknet vi til at Ukraina – fra Belarus i nord, fra Donbas i øst og fra Krim-halvøya i sør – var satt under angrep.

Denne morgenen, da stridsvognene rullet over grensen og bombeflyene fløy inn i ukrainsk luftrom, er et tidsskille i europeisk historie.

Det var startpunkt for den første angreps- og erobringskrigen i Europa siden den andre verdenskrigen. Vi blir daglig berørt av denne krigens uhyggelige brutalitet.

Mødre og fedre mister sine barn.

Og barn mister sin mamma og sin pappa.

Uskyldige medmennesker blir drept.

Millioner drevet på flukt fra hjemmene sine.

Byer og landsbyer blir bombet i stykker.

Og i meg vokser fortsatt minnene fra møtet med krigens ofre da jeg besøkte Ukraina i fjor sommer.

Men samtidig så blir jeg, igjen og igjen, imponert og beveget over ukrainernes mot og snarrådighet – til å forsvare sitt lands selvstendighet, og det som er aller viktigst for oss, nemlig friheten.

Vi minnes på at denne krigen ikke avgjøres alene av antallet soldater og våpen. Det handler også om hva du kjemper for og hvem du kjemper med.

Og i den troen – i den kampen – så står ikke Ukraina alene. Vi som er her i dag, er med dere ukrainere.

I dag legger et bredt flertall på Stortinget frem et støtteprogram for Ukraina.

Programmet er oppkalt etter fredsprisvinner Fridtjof Nansen, som gjorde en stor innsats i Ukraina for hundre år siden. I sitt nobelforedrag i 1922 fremførte Nansen en oppfordring som jeg gjerne vil sitere og gjenta.

Han sa at «alle må være med i arbeidet», «vi må la budstikken gå, vi må tenne vardene så de lyser fra alle fjell. Vi må reise våre faner i alle land, vi må danne en broderkjede jorden rundt».

Og det er det vi sammen gjør i dag, vi tenner varder i Norge, så de lyser fra alle våre fjell.

Vi som er samlet her i dag – vi representerer forskjellige partier, vi representerer det norske folk, og vi har ulike politiske programmer.

Til daglig møter vi hverandre til debatter, meningsbrytninger og til forhandlinger.

Det er en kvalitet ved vårt samfunn. Men det er også en kvalitet ved det norske demokratiet at vi evner å finne sammen i saker som nettopp krever det.

Og den fremste blant slike saker er forsvaret av demokratiet og folkestyret, som på tvers av motsetninger og skillelinjer, forener oss, slik vi i dag gjør med Nansen-programmet for Ukraina.

Den totale rammen for programmet er på 75 milliarder kroner (7,5 milliarder euro), og det inkluderer militær støtte til Ukrainas legitime selvforsvar, kortsiktig sivil humanitær støtte, og bidrag til gjenoppbygging av det ukrainske samfunnet når det er mulig.

Det viktige budskapet er at dette er en støtte som strekker seg over fem år, fra 2023 til 2027 – altså forbi neste valg og inn i neste stortingsperiode. Det har vi i dag signert på, som politiske ledere.

I tillegg gir et bredt flertall av partiene i år fem milliarder kroner til en ekstrabevilgning til utviklingsland i sør som er særlig rammet av krigens globale ringvirkninger.

For ukrainere er denne krigen et daglig blodbad.

Men for Norge er også denne krigen alvorlig. Det angår oss. 

Folkeretten er vår førstelinje.

Vår sikkerhet, vår velstand og vår handlefrihet er tuftet på en regelstyrt verden.

At samkvem mellom stater følger lovens makt og ikke maktens lov.

At man ikke skiller mellom store og små staters rettigheter.

Og, ikke minst, at suverene stater har rett til å forsvare seg selv, og at de har rett til å motta hjelp fra venner til sitt selvforsvar.

Russlands krig mot Ukraina bryter med alle disse prinsippene som er så avgjørende for Norge og våre nasjonale interesser.

Derfor er ukrainernes kamp også vår kamp.

Deres frihet handler også om vår frihet.

Mr President,

So this was my message.

On behalf of the Norwegian people, and the political parties in the Storting, I want to say to you, President Zelensky, that I commend you for your courage and for the courage of your people, and I want to tell you and the Ukrainian people: We stand with you.

And now, I have the pleasure of giving you the floor, dear Volodomyr.

Thank you, Mr President, thank you Volodomyr, for addressing the Storting again – as you did, in March last year and now in February.

You are Norway’s friend and we will stand with you – you can be sure of that.

We know that you have to go back to your duties – we admire your courage – so rest assured that you have the support of the Norwegian people in your fight for freedom. So thank you, Mr President, and we look forward to seeing you again soon.

Så skal vi høre fra partiene, og jeg gir ordet til finansministeren og så de parlamentariske lederne i rekkefølge etter det. Vær så god, finansminister.

Avslutningskommentar

Da vil jeg takke de parlamentariske lederne, partiene som har bidratt, for de samtalene vi har hatt.

Det er en sterk kvalitet ved samfunnet vårt at vi står i friske debatter i Stortinget og er uenige, og når noe kommer opp av en størrelse som dette, så legger vi en del side, for det er så mye som samler. Det har vi gitt uttrykk for her i dag.

Jeg har lyst til å henvende meg til de som har ukrainsk bakgrunn som bor i Norge, og si at det er viktig at dere er med oss her i dag. Dere har lyttet til deres president. Vi har lyttet til en europeisk leder som nå har en historisk viktig stemme for frihet, og som Irene sa, så er vi opptatt av at om du er fra Ukraina eller fra Russland, så skal du være trygg i Norge og bli tatt godt vare på. Det har kommet mange fra Ukraina til Norge, og det kommer mange, og de skal tas godt vare på i landet vårt.

Og så har jeg lyst til å takke alle dem som har bidratt til å gjøre denne pakken mulig; det er mange av dem som ikke er her nå, men det er gode medarbeidere i departementer, det er våre utsendte i Ukraina, og det er våre samarbeidspartnere i Europa.

Vi har kommunisert dette programmet til våre allierte, våre partnere og naboer.

Hvert land må jo se på hvilken økonomisk mulighet de har, og den er forskjellig. Men som president Zelenskyj sa, og som flere av mine kollegaer har sagt i dag; det er dette med fem års varighet som jeg vil understreke. Det at vi inngår en politisk avtale som forplikter oss over et valg, og det at vi sier til Ukraina at dette er ikke kortsiktige månedsbaserte hjelpeprogrammer, men det er et langsiktig engasjement.

Det er det som står igjen fra dette viktige budskapet, og at vi også har et solid flertall for å hjelpe i sør.

Så da er dette arrangementet avsluttet og jeg takker for fremmøtet og god deltakelse.

Tusen takk.