Presseinvitasjon

Ny rapport om klimatiltak i Norge mot 2030

Førstkommende fredag overleverer Miljødirektoratet rapporten "Klimatiltak i Norge mot 2030" til klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Rapporten som er lagd på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, ser på potensialet for utslippsreduksjoner, tiltak, barrierer og mulige virkemidler for å nå klimamålene for 2030.

Nett-tv Ny rapport om klimatiltak i Norge mot 2030

Se sendingen her

Se sendingen her

Rapporten er den første i en serie med årlige oppdateringer av kunnskapsgrunnlaget for å nå klimamålene i alle sektorer av samfunnet. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med andre fagetater.

Program

  • Presentasjon av rapporten ved direktør Ellen Hambro, fagdirektør Hanne Birgitte Laird, seksjonsleder Anna von Streng Velken og seksjonsleder Hege Haugland. Alle i Miljødirektoratet
  • Rapporten overleveres klima- og miljøminister Espen Barth Eide
  • Spørsmål fra salen

Rapporten bygger videre på tidligere analyser. De viktigste er Klimakur 2030 (publisert i 2020), Klimatiltak under innsatsfordelingen (publisert i 2022), Grønn Omstilling (publisert i 2022) og Tiltaksanalyse for skog- og arealbrukssektoren (publisert i 2023).

Tid: Fredag 2. juni kl. 0900–1030

Sted: Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20, Oslo

Påmelding innen 1. juni klokka 14 til: kommunikasjonssjef Jon Berg. Epost: jon.berg@kld.dep.no.  Mobil: 90569495

Påmeldte bes møte i god tid for registrering i resepsjonen. Ta med gyldig ID og pressekort.

Presentasjonen av rapporten filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på regjeringen.no. (Lenke til sendingen legges ut på denne siden kort tid før arrangementet begynner)

Her kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende presentasjonen av rapporten direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.