Pressemeldingar

Presseinvitasjon: Pressekonferanse om PIRLS-undersøkinga 2021

Resultata frå den internasjonale leseundersøkinga PIRLS 2021 blir lagde fram tysdag 16. mai. Kunnskapsminister Tonje Brenna vil kommentere resultata etter at forskarane frå Lesesenteret har lagt fram den norske rapporten.

Nett-tv Pressekonferanse om PIRLS-undersøkinga 2021

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

16. mai får vi resultata frå PIRLS (Progress in Reading Literacy Study). Undersøkinga måler leseferdigheiter blant 10-åringar, og blir gjennomført kvart femte år. 65 land deltok i 2021. I Noreg deltok 7000 elevar på 5. trinn våren 2021.

Tid: Tysdag 16. mai, kl. 10.00 – 10.30.

Stad: Kunnskapsdepartementet, Kirkegata 18, Oslo.

Program

Kl. 10.00 – 10.03: Hanne Roald i kommunikasjonseininga ønskjer velkommen

Kl. 10.03 – 10.23: Forskar Åse Kari H. Wagner legg fram hovedfunna frå undersøkinga

Kl. 10.23 – 10.30: Kunnskapsminister Tonje Brenna kommenterer

Kl. 10.30 – 10.45: Pressetid og høve til separate intervju.

Pressekonferansen vil bli strøymd på www.regjeringen.no/kd

Journalistar bør melde seg på dagen før, og møte opp før kl. 09.50. Hugs gyldig ID. Påmelding eller spørsmål kan sendast til kommunikasjonsrådgjevar Hong Pham (hong.pham@kd.dep.no, tlf. 911 35 990).