Invitasjon til regjeringens havkonferanse

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen arrangerer havkonferanse i Bergen 17. april, i forbindelse med One Ocean Week. Formålet er å sette det internasjonale havpanelets arbeid inn i en nasjonal sammenheng og vise regjeringens samlede politikk for et grønt krafttak for havet. Pressen inviteres til å delta.

Nett-tv Regjeringens havkonferanse

Se sendingen her

Se sendingen her

Akkreditering for presse som vil delta fysisk skjer til kldinfo@kld.dep.no innen fredag 14. april klokken 12.00.

Statsministeren deltar på konferansen i Bergen sammen med klima- og miljøminister Espen Barth Eide, olje- og energiminister Terje Aasland, fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. I tillegg deltar en rekke eksperter fra organisasjoner, næringslivet og forskning.

– Norge er et foregangsland innen havforvaltning. Våre forvaltningsplaner sikrer bærekraft og helhet i norske havområder. Vi har i tillegg besluttet å lage samlede næringsplaner, som vil skape forutsigbarhet og grunnlag for sameksistens på tvers av havnæringene. Samtidig må de marine økosystemene bli ivaretatt, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Program

[ Detaljert program ]

Dato og tid: Mandag 17. april klokken 08.15 – 12.30

Sted: Håkonshallen, Bergen

Moderator, Erik Aasheim

Kl. 08.15: Høytidelig velkomst til Bergen kommune og Vestland fylkeskommunes havsamling «One Ocean Expedition Summit», en kraftsamling for havet i Håkonshallen.

Kl. 08.50: Åpning av regjeringens havkonferanse, Norge og havet.

Kl. 09.00: Tale ved statsminister Jonas Gahr Støre

Kl. 09.25: Investering i den bærekraftige havøkonomien
Hvordan kan vi trekke investeringer og skape arbeidsplasser til det beste for kystbefolkningen og nasjonal økonomi, samtidig som vi ivaretar havets helse?

Kl. 09.50 Fornybar energi fra havet
Regjeringen har lansert store planer for havvindsatsing i Norge. Hvordan skal vi sikre at havvindsatsingen ivaretar eksisterende næringer og natur?

Kl. 10.15 Pause

Kl. 10.45 Matsikkerhet - fra sunne hav til sunn befolkning
Hvordan kan vi fremme betydningen av havet som matfat og alle dimensjoner av matsikkerhet nasjonalt og globalt?

Kl. 11.15 Havets vegetasjon – den blå skogen
Blå skog forhindrer erosjon, øker naturlig karbonlagring og styrker biologisk mangfold og produksjon. Regjeringen vil satse på blå skog både i norske havområder, og ute i verden.

Kl. 11.50: Budskap om havet
Innlegg om havet ved biolog, oceanograf, oppdager og forfatter.

Kl. 12.00: Oppsummering ved statsminister Jonas Gahr Støre

Kl. 13.00: Lunsj om bord på Statsråd Lehmkuhl

Statsrådene er tilgjengelige for pressen.

Pressekontakter

For statsminister Jonas Gahr Støre: Politisk rådgiver Emma Svarva Giskås, telefon 93 80 94 69, e-post esg@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgiver Ingrid Brandal Myklebust, telefon 99 50 19 17, e-post ibm@smk.dep.no.

For klima- og miljøminister Espen Barth Eide: Kommunikasjonsrådgiver Jo Randen, telefon 91 16 94 63, e-post jo.randen@kld.dep.no.

For fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran: Kommunikasjonsrådgiver Emil Bremnes, telefon 47881719, e-post emil.bremnes@nfd.dep.no.

For olje- og energiminister Terje Aasland: Kommunikasjonsrådgiver Stine Grimsrud, telefon 97 19 42 50, e-post stgr@oed.dep.no.

For arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen: Kommunikasjonssjef Åsmund Eide, telefon 40 03 68 41, e-post asmund.eide@aid.dep.no.

For utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim: Kommunikasjonsrådgiver, telefon 97 79 62 46, e-post ane.elise.jorem@mfa.no

Strømming:
Konferansen strømmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende konferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.