Statsraad Lehmkuhl ankrer opp i Bergen 15. april etter en nesten to år lang jordomseiling

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

12 norske ambassader og fire generalkonsulat har lagt ned en enorm innsats for å gjøre One Ocean Expedition-seilasen mulig. Etter tilrettelegging av 24 havneanløp, hovedansvar for over 70 arrangementer og mottakelser, flerfoldige medieomtaler og sosiale medier-poster, utallige arbeidstimer, e-poster og forberedende møter, puster nå alle ved de involverte ambassadene og konsulatene lettet ut.

Bilde av skipet med fjell i bakgrunnen.
Seilskipet utenfor Mauritius. Foto: Yahia Nazroo

20. august 2021 kastet Statsraad Lehmkuhl loss fra Arendal for å seile jorda rundt. Målet har vært å skape oppmerksomhet og dele kunnskap om hvor viktig havet er for en bærekraftig framtid i et globalt perspektiv. Når Statsraad Lehmkuhl nå vender tilbake i hjemmehavnen, skal Bergen kommune arrangere One Ocean Week, en internasjonal samling med konferanser, workshops og seminarer.

Bilde av ambassadør, kaptein og statsminister om bord på båten. Kapteien gestikulerer,
Ambassadør Paul Gulleik Larsen, kaptein Jens Joachim Hiorth og Fijis statsminister Frank Bainimarama som inspiserte skipet i Suva havn. Foto: UD

Under den 20 måneder lange One Ocean Expedition-seilasen har det flotte skipet operert som både som opplærings- og forskningsfartøy. I havnene har skipet blitt brukt til konferanser, møter mellom diplomater og politikere, og som et sosialt samlingspunkt. Havneanløpene har også vært en unik ramme for å fremme norske interesser, noe som ambassadene og generalkonsulatene entusiastisk benyttet seg av.

Alle ambassadene satte sitt særpreg på besøket og tilpasset dagsorden etter lokale forhold og interesser. Det ble gjennomført et mylder av ulike arrangement som fagseminar, politiske besøk, omvisninger, næringsrelaterte og sosiale arrangementer. Ambassadene fikk skapt oppmerksomhet om Havpanelets agenda, norsk forvaltningspolitikk, FNs havforskningstiår, reduksjon av plast i havet, bærekraftig havbruk og fiskerikriminalitet. Mange hadde et sterkt fokus på næringsfremme og viet mye plass til temaer som grønn skipsfart, maritim teknologi, fornybar energi og bærekraftig sjømat sammen med norske bedrifter og lokale aktører.

Bilde av Statsraad Lehmkuhl natterstid med skyskrapere i bakgrunen.
Statsraad Lehmkuhl i Miami «by night». Foto: UD

Nå skal jordomseilingen ende i Bergen, og ambassadenes jobb er over, for nå.

Som en del av One Ocean Week arrangeres One Ocean Summit den 17. april. Første del av dagen er viet regjeringens havkonferanse. Andre del tar for seg de viktigste lærdommene fra ekspedisjonen og forskningsfunn vil bli presentert.

Bilde av ambassadøren og den indonesiske transportministeren som går forbi vakter med sverdene opp i været
Ambassadør Rut Giverin tar imot den indonesiske transportministeren på havna i Jakarta. Foto: UD