Finanstilsynslovutvalget legger fram sin utredning – Finanstilsynet i en ny tid

Torsdag 2. mars overleverer Finanstilsynslovutvalget ved utvalgsleder Endre Skjørestad sin utredning til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Fremleggelsen er kun åpen for presse, men kan følges digitalt på regjeringen.no.

Nett-tv Finanstilsynslovutvalget legger fram sin utredning

Se sendingen her

Se sendingen her

Finanstilsynslovutvalget ble nedsatt av Solberg-regjeringen for å vurdere alle sider ved Finanstilsynets virksomhet. Utvalget fikk videre i oppgave å utarbeide utkast til en ny finanstilsynslov. Utkastet til ny lov skal reflektere utviklingen både i regelverket og i tilsynsomfang og -metodikk siden gjeldende lov ble vedtatt, og som legger til rette for gode rammer for Finanstilsynets virksomhet fremover.

Tidspunkt: Torsdag 2. mars kl. 10.00.

Sted: Pressekonferansen flyttes til Hovedbølet, Akersgata 64

Oppmøte senest kl. 09.45. Ta med gyldig pressekort og ID.

Påmelding til presse@fin.dep.no innen onsdag 1. mars kl. 15.00.  

Digital sending

Fremleggelsen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende seminaret direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.

 Pressekontakter:

  • Kommunikasjonssjef i Finansdepartementet, Tor Borgersen, mob. 909 38 987
  • Kommunikasjonsrådgiver i Finansdepartementet, Mark Berger, mob. 916 00 444

Les mer: