Finanstilsynslovutvalget legger fram sin utredning – Finanstilsynet i en ny tid

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Torsdag 2. mars overleverer Finanstilsynslovutvalget ved utvalgsleder Endre Skjørestad sin utredning til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Fremleggelsen er kun åpen for presse, men kan følges digitalt på regjeringen.no.

Nett-tv Finanstilsynslovutvalget legger fram sin utredning

Se sendingen her

Se sendingen her

Finanstilsynslovutvalget ble nedsatt av Solberg-regjeringen for å vurdere alle sider ved Finanstilsynets virksomhet. Utvalget fikk videre i oppgave å utarbeide utkast til en ny finanstilsynslov. Utkastet til ny lov skal reflektere utviklingen både i regelverket og i tilsynsomfang og -metodikk siden gjeldende lov ble vedtatt, og som legger til rette for gode rammer for Finanstilsynets virksomhet fremover.

Tidspunkt: Torsdag 2. mars kl. 10.00.

Sted: Pressekonferansen flyttes til Hovedbølet, Akersgata 64

Oppmøte senest kl. 09.45. Ta med gyldig pressekort og ID.

Påmelding til presse@fin.dep.no innen onsdag 1. mars kl. 15.00.  

Digital sending

Fremleggelsen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende seminaret direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.

 Pressekontakter:

  • Kommunikasjonssjef i Finansdepartementet, Tor Borgersen, mob. 909 38 987
  • Kommunikasjonsrådgiver i Finansdepartementet, Mark Berger, mob. 916 00 444

Les mer: