Utvalg skal vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet (Finanstilsynslovutvalget)

Utvalget skal utarbeide utkast til en ny finanstilsynslov som reflekterer utviklingen både i regelverket og i tilsynsomfang og -metodikk, og som legger til rette for gode rammer for Finanstilsynets virksomhet fremover.

Om Utvalg skal vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet (Finanstilsynslovutvalget)

Opprettet: 2021

Opphørt: 2022

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Akersgata 40, Postboks 8008 Dep, 0030 OSLO

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Det følger av mandatet at utvalgets hovedoppgave er å utarbeide utkast til en helt ny finanstilsynslov som reflekterer den utviklingen som har funnet sted både i regelverket Finanstilsynet forvalter, og i tilsynsomfang- og metodikk. En ny lov må legge til rette for gode rammer for Finanstilsynets virksomhet og ta høyde for videre utvikling fremover. Utvalget skal vurdere alle sider av Finanstilsynets virksomhet. I mandatet er enkelte områder og problemstillinger trukket frem og nærmere omtalt:

 • Avgrensning av Finanstilsynets arbeidsområde
 • Finanstilsynets rolle i EØS-arbeidet og annet internasjonalt arbeid 
 • Finanstilsynets oppgaver innenfor forvaltning og utredning
 • Arbeidsdeling mellom departementet og Finanstilsynet 
 • Organisatorisk tilknytning mellom departementet og Finanstilsynet, herunder instruksjonsadgang
 • Ledelse og organisering
 • Utlikning av Finanstilsynets utgifter
 • Rapportering om ressursbruk og resultater.

Utvalget skal levere sin utredning innen 1. desember 2022.

Full mandattekst Utvalg skal vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet (Finanstilsynslovutvalget)

Aktive medlemmer (pr. 2/10/2022)

 • Endre Skjørestad (leder)
 • Rea Parashar (medlem)
 • Amund Noss (medlem)
 • Ingrid Finboe Svendsen (medlem)
 • Katrine Trovik (medlem)
 • Hilde Christiane Bjørnland (medlem)
 • Jostein Askim (medlem)
 • Kaj-Martin Georgsen (medlem)
 • Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund (medlem)
 • Jesper Berg (medlem)