Styret for Folketrygdfondet

Styret for Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge på vegne av Finansdepartementet, jf. lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond.

Om Styret for Folketrygdfondet

Opprettet: 1990

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Styret for Folketrygdfondet, Postboks 1845 Vika, 0123 Oslo

Eget nettsted: http://www.folketrygdfondet.no/styret/category227.html

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge på vegne av Finansdepartementet, jf. lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond og lov 29. juni nr. 44 om Folketrygdfondet.

Aktive medlemmer (pr. 5/14/2021)