Styret for Folketrygdfondet

Styret for Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge på vegne av Finansdepartementet, jf. lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond.

Om Styret for Folketrygdfondet

Opprettet: 1990-01-01

Type: Styre

Underlagt: Finansdepartementet - Avdeling for formuesforvaltning (AFF)

Kontakt

Postadresse: Styret for Folketrygdfondet, Postboks 1845 Vika, 0123 Oslo

Eget nettsted: http://www.folketrygdfondet.no/styret/category227.html

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge på vegne av Finansdepartementet, jf. lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond og lov 29. juni nr. 44 om Folketrygdfondet.

Aktive medlemmer (pr. 01.12.2017)