Styret for Folketrygdfondet

Styret for Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge på vegne av Finansdepartementet, jf. lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond.

Om Styret for Folketrygdfondet

Opprettet: 1990
Type: Styre

Kontakt
Postadresse: Styret for Folketrygdfondet, Postboks 1845 Vika, 0123 Oslo

Eget nettsted: https://www.folketrygdfondet.no/nb/styret

Hovedpunkt i mandatet/arbeidsområde:

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge på vegne av Finansdepartementet, jf. lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond og lov 29. juni nr. 44 om Folketrygdfondet.

Samtlige medlemmer er oppnevnt for perioden 16.05.2023-15.05.2027

  • Cand.jur. og partner Siri Teigum, leder, Oslo
  • Siviløkonom og selvstendig næringsdrivende Bjørn Østbø, nestleder, Tertnes
  • Siviløkonom og konsernsjef Morten Borge, medlem, Bærum
  • Cand.jur. og COO Frances Eatoin, medlem, Stavanger
  • M.Sc. i matematisk statistikk og konsernsjef Liselott Kilaas, medlem, Oslo
  • Siviløkonom og administrerende direktør Elisabeth Maråk Støle, medlem, Ålesund
  • Ph.d. i finans og rådgiver Tørres Trovik, medlem, Oslo

Styret suppleres med to ansatterepresentanter ved behandlingen av administrative saker.