Finansmarkedsfondet

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning som gir bedre kunnskap om hvordan finansmarkedene fungerer og bidrar til økt etisk bevissthet.

Om Finansmarkedsfondet

Opprettet: 2003

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Norges Forskningsråd, Postboks 564, 1327 Lysaker

Eget nettsted: https://www.forskningsradet.no/prognett-finansmarkedsfondet/Forside/1232959043558

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Finansmarkedsfondets formål skal være å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, herunder regulering av markeder og markedsaktører, samt å fremme innsikt og øke bevissthet med hensyn til etikk på finansmarkedsområdet. Fondet skal bidra til forskning, utdanning og allmenn opplysning knyttet til finansmarkedsspørsmål.

Aktive medlemmer (pr. 4/16/2021)