Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet

Nemnda skal behandle tvister mellom oppdragsgivere og forsikrings- og gjenforsikringsmeklingsforetak. Dette medfører at privatpersoner eller foretak som bruker megler av forsikring og/eller gjenforsikring, har mulighet for å klage på sin mekler angående utførelse av mekleroppdraget. Finanstilsynet er sekretariat for klagenemnda.

Om Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet

Opprettet: 2007

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Nemnda er opprettet av Finansdepartementet og skal behandle tvister mellom oppdragsgivere og forsikrings- og gjenforsikringsmeklingsforetak. Nemnda behandler tvister som har oppstått mellom oppdragsgiver og megler. Dette medfører at privatpersoner eller foretak som bruker megler av forsikring og/eller gjenforsikring, har mulighet for å klage på sin mekler angående utførelse av mekleroppdraget. Forhold det kan klages over, kan for eksempel være meklers eventuelle brudd på reglene om god meklerskikk, herunder om opplysningsplikt, meklers valg av forsikringsgiver, krav til klientkonto mv.Nemndas avgjørelser er rådgivende. Avgjørelsene skal begrunnes. Også eventuelle dissenser skal begrunnes. Nemndas behandling av saken utløser litispendensvirkninger. Utover dette følger regler om avvisning, gjenopptakelse, habilitet og taushetsplikt.

Aktive medlemmer (pr. 10.02.2022)

  • Berte-Elen Konow (leder)
  • Harald Benestad Anderssen (varaleder)
  • Gerd Signe Eieland (medlem)
  • Siw-Mette Thomassen (medlem)
  • Paal Bjønness (medlem)
  • Andre Arntzen (medlem)
  • Gyrid Berge Giæver (varamedlem)
  • Martin Fjordholm (varamedlem)
  • Kristin Diserud Mildal (varamedlem)
  • Marte Kvaalen (varamedlem)