Styret for Bankenes sikringsfond

Bankenes sikringsfond administrerer innskuddsgarantien som garanterer for innskudd i norske banker, og forvalter krisetiltaksfondet. Styret er sikringsfondets øverste myndighet og representerer Bankenes sikringsfond utad.

Om Styret for Bankenes sikringsfond

Opprettet: 2019

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Postboks 1213 Vika, 0110 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/arbeidsområde:

Nye regler om innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker trer i kraft 1. januar 2019. Reglene innebærer blant annet at Bankenes sikringsfond får flere oppgaver og mer ansvar, se departementets pressemelding 21. juni 2017. Etter den nye loven om Bankenes sikringsfond skal virksomheten derfor ledes av et styre oppnevnt av departementet, og ikke av bankene som i dag.

Aktive medlemmer for perioden 01.01.2023-31.12.2024)

  • Advokat og partner Endre Skjørestad (leder)
  • Tidl. avdelingsdirektør Øystein Løining (medlem)
  • Høyskolelektor II Roar Inge Hoff (medlem)
  • Direktør Torbjørn Hægeland (medlem)
  • Postdoc Astrid Iversen (medlem)
  • Postdoc Trude Myklebust (medlem)
  • Førsteamanuensis Jøril Mæland (medlem)