Styrer, råd og utvalg

Styret for Finanstilsynet

Finanstilsynet blir ledet av et styre med fem medlemmer. Ved behandling av administrative saker blir styret supplert av to representanter valt av og blant de tilsatte i Finanstilsynet. Styret har også en observatør fra Norges Bank. Medlemmer og varamedlemmer blir oppnevnt av Finansdepartementet.

Om Styret for Finanstilsynet

Opprettet: 1986
Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 OSLO

Eget nettsted: https://www.finanstilsynet.no/om-finanstilsynet/organisasjon/

Hovedpunkt i mandatet/arbeidsområde:

Styret for Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) - tilsyn med kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv.

Aktive medlemmer per 01.05.2023

  • Finn Arnesen (leder)
  • Giuditta Cordero-Moss (nestleder)
  • Mette Helene Bjørndal (medlem)
  • Helge Eide (medlem)
  • Kristin Gulbrandsen (varamedlem)
  • Jens-Henrik Lien (varamedlem)
  • Sindre Weme (observatør)