Styret for Finanstilsynet

Finanstilsynet blir ledet av et styre med fem medlemmer. Ved behandling av administrative saker blir styret supplert av to representanter valt av og blant de tilsatte i Finanstilsynet. Styret har også en observatør fra Norges Bank. Medlemmer og varamedlemmer blir oppnevnt av Finansdepartementet.

Om Styret for Finanstilsynet

Opprettet: 1986

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 OSLO

Eget nettsted: https://www.finanstilsynet.no/om-finanstilsynet/organisasjon/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Styret for Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) - tilsyn med kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v.

Aktive medlemmer (pr. 9/15/2021)