Styret for Finanstilsynet

Finanstilsynet blir ledet av et styre med fem medlemmer. Ved behandling av administrative saker blir styret supplert av to representanter valt av og blant de tilsatte i Finanstilsynet. Styret har også en observatør fra Norges Bank. Medlemmer og varamedlemmer blir oppnevnt av Finansdepartementet.

Om Styret for Finanstilsynet

Opprettet: 1986
Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 OSLO

Eget nettsted: https://www.finanstilsynet.no/om-finanstilsynet/organisasjon/

Hovedpunkt i mandatet/arbeidsområde:

Styret for Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) - tilsyn med kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv.

Aktive medlemmer per 01.05.2023

  • Finn Arnesen (leder)
  • Giuditta Cordero-Moss (nestleder)
  • Mette Helene Bjørndal (medlem)
  • Helge Eide (medlem)
  • Kristin Gulbrandsen (varamedlem)
  • Jens-Henrik Lien (varamedlem)
  • Sindre Weme (observatør)