Styret i Garantiordningen for skadeforsikring

Garantiordning skal bidra til å sikre utbetaling av krav som følger av avtale om direkte skadeforsikring, til sikrede og skadet tredjemann. Garantiordningen ledes av et styre bestående av fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Kongen oppnevner medlemmene, varamedlemmene og utpeker styrets leder. Oppnevningsperioden er fire år.

Om Styret i Garantiordningen for skadeforsikring

Opprettet: 2008

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Postboks 8008 Dep, 0030 OSLO

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Garantiordning skal bidra til å sikre utbetaling av krav som følger av avtale om direkte skadeforsikring, til sikrede og skadet tredjemann. Garantiordningen ledes av et styre bestående av fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Kongen oppnevner medlemmene, varamedlemmene og utpeker styrets leder. Oppnevningsperioden er fire år. Styrets oppgaver vil primært være å administrere eventuelle utbetalinger fra ordningen dersom et medlemsselskap ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser.

Aktive medlemmer (pr. 4/8/2021)

  • Bjarne Borgersen Leder
  • Tone Haugervåg Hjulstad Medlem
  • Marianne Olssøn Medlem
  • Kjersti Elvestad Medlem
  • Tor Runshaug Foss Medlem
  • Nina Moss Varamedlem
  • Leif Helmich Pedersen Varamedlem
  • Bernard Zysman Varamedlem
  • Harald Lund Fredriksen Varamedlem
  • Trude Myklebust Varamedlem